Color-Blindness in the Classroom: Is it a Learning Disability?, voditeljice: Draženka Molnar i Vlatka Ivić, suradnici: Aleksandra Pavličević, Sven Pavić, Benjamin Lovrić i Tomislav Sarić

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 11:25 - 12:10

Organizator:
II. gimnazija Osijek, Ul. Kamila Firingera 5, 31 000, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Učenici srednje škole – II. gimnazija Osijek (treći i četvrti razred)

Lokacija:
Učionica 11

Detalji:

Nemogućnost raspoznavanja boja u svijetu okruženom istima može uzrokovati brojne poteškoće o kojima većina od nas nikada niti ne razmišlja.

U obrazovnom sustavu, točnije u razrednom okruženju, većina nastavnih materijala koriste boju kao osnovni alat. Koristeći se teorijskom okvirom, ali i osobnim iskustvom studenata, ovom se radionicom želi podići svijest o prisutnosti daltonizma kod djece te potencijalnim problemima s kojima se takvi učenici mogu susretati u nastavi engleskog jezika. Skupnim radom sudionika, pokušat ćemo utvrditi utječe li izloženost različitim jezicima na način na koji percipiramo svakodnevne predmete te kojim to tehnikama učenja možemo pomoći.

Biografija:

Voditeljice:

  1. doc. dr. sc. DRAŽENKA MOLNAR, Filozofski fakultet, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, , 031 494-680

Draženka Molnar rođena je 1974. godine u Osijeku gdje je i diplomirala na Pedagoškom fakultetu 1998. godine te stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Od 1998. do 2003. radi kao nastavnik engleskog jezika u nekoliko osnovnih škola. Od 2003. do 2005. radi kao predavač engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu i na Katedri za strane jezike Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2005. godine postaje članom Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2012. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika. 2013. godine prelazi u status višeg asistenta, a 2015. u docenta. Obnaša dužnost voditeljice Katedre za primijenjenu lingvistiku. Objavila je više znanstvenih radova te sudjelovala na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Područja znanstveno-istraživačkog interesa uključuju kognitivni i interkulturni komunikacijski pristup usvajanju engleskog kao stranog jezika, usvajanju engleskog jezika kod učenika rane školske dobi, stilove i strategije u učenju i poučavanju engleskog kao stranog jezika te izradu i evaluaciju nastavnog materijala. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL),  International Association of Paremiology (IAP) i  Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE).

http://web.ffos.hr/cv/130/anglistika/drazenka-molnar

 

  1. VLATKA IVIĆ, viši lektor, Filozofski fakultet, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, , 031 494-714, 098506090

Vlatka Ivić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku engleski i njemački jezik i književnost. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Iskustvo je stekla radeći kao profesor engleskog i njemačkog jezika na II. gimnaziji u Osijeku, a sada kao viši lektor predaje Suvremeni engleski jezik na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Surađuje s izdavačkom kućom Školska knjiga kao autor/suautor novih izdanja udžbenika za engleski jezik te kao  INSET teacher trainer drži radionice za nastavnike engleskog jezika. Bavi se područjima metodologije stranog jezika, novih tehnologija u nastavi i razvojem kreativnog i kritičkog mišljenja u nastavi.

http://www.ffos.unios.hr/cv/128/anglistika/vlatka-ivic

 

Suradnici:

ALEKSANDRA PAVLIČEVIĆ, profesor engleskog jezika, II. gimnazija Osijek, 0917929231, apavlice2@gmail.com

Aleksandra Pavličević je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i komparativnu književnost. Zaposlena je u II. gimnaziji Osijek gdje predaje engleski, sudjeluje i vodi različite projekte i radionice za učenike i nastavnike. U projektu državne mature sudjeluje kao ocjenjivač. Dogogodišnji je suradnik Školske knjige d.d.

 

SVEN PAVIĆ, Filozofski fakultet Osijek, pavic_os@hotmail.com , 0919005990,  rođen je u Osijeku. Osnovnu školu Svete Ane i Jezičnu gimnaziju završio je u Osijeku. Godine 2013. upisao je preddiplomski studij Engleskog jezika i književnosti i Njemačkog jezika i književnosti, koji je završio 2018. godine, te je iste godine upisao i diplomski studij Engleskog jezika i književnosti, i Njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer. Sudjelovao je u programu "Pomoć u učenju dostupna je i meni" u obliku održavanju dopunske nastave iz njemačkog i engleskog jezika u OŠ Franje Krežme u Osijeku za vrijeme školske godine 2016./2017. i 2017./2018., na konferenciji Komparativna povijest Velike Britanije i SAD-a: marginalizirane skupine, politički sustavi i ideologije koja je održana na Filozofskom fakultetu u Osijeku 24. i 25. svibnja 2018.  te projektu "Umwelt baut Brücken" ("Okoliš gradi mostove") 2011. godine.

 

BENJAMIN LOVRIĆ, Filozofski fakultet Osijek, benjamin.lovric@gmail.com , 0989142925 rođen je 7. travnja 1995. u Münchenu, Njemačka. Nakon završene Gimnazija Matije Antuna Reljkovića  u Vinkovcima, 2013. upisuje prediplomski studij Engleskog jezika i književnosti i Njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. 2018. godine upisuje diplomski studij Engleskog jezika i književnosti i Njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer. Praktična  iskustvo stječe svakodnevnom komunikacijom na stranom jeziku kao agent u službi za korisnike.

 

TOMISLAV SARIĆ, Filozofski fakultet Osijek, tomislav.saric5@gmail.com, 0914325312,rođen je 30. srpnja 1994. Nakon završene gimnazije u Slavonskom Brodu 2013. godine upisuje  prediplomski studij Engleskog jezika i književnosti i Njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. 2017. godine upisuje diplomski studij Engleskog jezika i književnosti i Njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer. Dobre komunikacijske vještine stječe tijekom rada s polaznicima tečajeva stranih jezika u školi za strane jezike Edunova i kao tumač Cetratoura, Osijek (Hrvatska).