First the colours, then the emotions, voditeljice: Draženka Molnar i Vlatka Ivić, suradnice: Aleksandra Pavličević, Vanessa Kupina i Nera Martinović

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:30 - 11:15

Organizacija:
II. gimnazija Osijek, Ul. Kamila Firingera 5, 31 000, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Učenici srednje škole – II. gimnazija Osijek (treći i četvrti razred)

Lokacija (prostorija):
Učionica 11

Detalji:

Čovjek je društveno biće i kao takvo komunikacija i suradnja s drugima neophodan su dio njegove egzistencije. Da bi komunikacija s drugima bila produktivna potrebno je imati razvijene osnove emocionalne inteligencije. Emocionalna inteligencija ključna je za razumijevanje kako sebe, tako i svijeta koji nas okružuje. Čovjek je i biće simbola, što bi značilo da u svim zbivanjima svijeta traži dublje značenje. Oduvijek je čovječanstvo tumačilo svijet pomoću boja a samim time su se i emocije počele objašnjavati i izražavati pomoću boja. Primjerice, zelena boja predstavlja zavist, crvena ljutnju itd. Cilj ove radionice je osvijestiti emocionalnu inteligenciju i socijalno ophođenje djece u srednjoj školi. Kroz razne aktivnosti učenici će naučiti prepoznavati primarne i sekundarne emocije, te će ih pokušati izraziti pomoću raznih boja. Samim time učenici će proširiti i svoje znanje vokabulara na temu boja i emocija. Kroz navedenu radionicu učenici će imati priliku svjedočiti korelaciji između dva predmeta, engleskog jezika i psihologije.  

Biografija:

Voditeljice:

doc. dr. sc. DRAŽENKA MOLNAR, Filozofski fakultet, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, drazenka@ffos.hr, 031 494-680

 

Životopis:

Draženka Molnar rođena je 1974. godine u Osijeku gdje je i diplomirala na Pedagoškom fakultetu 1998. godine te stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Od 1998. do 2003. radi kao nastavnik engleskog jezika u nekoliko osnovnih škola. Od 2003. do 2005. radi kao predavač engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu i na Katedri za strane jezike Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2005. godine postaje članom Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2012. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika. 2013. godine prelazi u status višeg asistenta, a 2015. u docenta. Obnaša dužnost voditeljice Katedre za primijenjenu lingvistiku. Objavila je više znanstvenih radova te sudjelovala na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Područja znanstveno-istraživačkog interesa uključuju kognitivni i interkulturni komunikacijski pristup usvajanju engleskog kao stranog jezika, usvajanju engleskog jezika kod učenika rane školske dobi, stilove i strategije u učenju i poučavanju engleskog kao stranog jezika te izradu i evaluaciju nastavnog materijala. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL),  International Association of Paremiology (IAP) i  Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE).

 

http://web.ffos.hr/cv/130/anglistika/drazenka-molnar

 

VLATKA IVIĆ, viši lektor, Filozofski fakultet, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, vivic@ffos.hr , 031 494-714, 098506090

 

Životopis:

Vlatka Ivić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku engleski i njemački jezik i književnost. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Iskustvo je stekla radeći kao profesor engleskog i njemačkog jezika na II. gimnaziji u Osijeku, a sada kao viši lektor predaje Suvremeni engleski jezik na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Surađuje s izdavačkom kućom Školska knjiga kao autor/suautor novih izdanja udžbenika za engleski jezik te kao  INSET teacher trainer drži radionice za nastavnike engleskog jezika. Bavi se područjima metodologije stranog jezika, novih tehnologija u nastavi i razvojem kreativnog i kritičkog mišljenja u nastavi.

http://www.ffos.unios.hr/cv/128/anglistika/vlatka-ivic

 

Suradnice:

ALEKSANDRA PAVLIČEVIĆ, profesor engleskog jezika, II. gimnazija Osijek, 0917929231, apavlice2@gmail.com

Aleksandra Pavličević je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i komparativnu književnost. Zaposlena je u II. gimnaziji Osijek gdje predaje engleski, sudjeluje i vodi različite projekte i radionice za učenike i nastavnike. U projektu državne mature sudjeluje kao ocjenjivač. Dogogodišnji je suradnik Školske knjige d.d.

 

VANESSA KUPINA, Filozofski fakultet Osijek, vanessa.kupina@gmail.com, 099-878-3688

Vanessa Kupina rođena 19. svibnja 1996. godine u Sisku. Osnovnu školu Dragutina Tadijanovića i Opću gimnaziju Vukovar završila je u Vukovaru. Godine 2015. upisala je preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i filozofije, koji je završila 2018. godine, te je iste godine upisala i diplomski studij engleskog jezika i književnosti, nastavnički smjer, i filozofije, nastavnički smjer. Uz uloge predstavnice prve godine diplomskog studija filozofije, urednica je i studentskog časopisa Kick i potpredsjednica je za financije Udruge studenata filozofije Osijek.

 

NERA MARTINOVIĆ, Filozofski fakultet Osijek, nmartinovic@ffos.hr, 091-516-8440

Nera Martinović rođena je 20. lipnja 1996. godine u Osijeku. Osnovnu školu Augusta Šenoe i II. Gimnaziju završila je u Osijeku. Godine 2015. upisala je preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i pedagogije, koji je završila 2018. godine, te je iste te godine upisala diplomski studij engleskog jezika i književnosti, nastavnički smjer, i pedagogije. Urednica je studentskog časopisa Kick.