(A. B. Šimić + Krik) x boje = ekspresionizam, voditelj: Jakov Sabljić, suradnica: Amra Hodžić

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 8:50 - 9:35

Organizator:
II. gimnazija Osijek, Ul. Kamila Firingera 5, 31 000, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Učenici 4. razreda jezične gimnazije

Lokacija:
Učionica br. 8

Detalji:

Ekspresionizam predstavlja jedinstven iskorak kako u slikarstvu tako i u književnosti. Većini je vrlo dobro poznat Krik Edwarda Muncha, ali koliko je poznata i simbolika toga krika? Nisu li krik i šutnja samo odgovor ekspresionista na stvarnost u kojoj su se zatekli? Jedan je element koji poput formule vrlo snažno povezuje slikarstvo i pjesništvo ekspresionizma, a to su boje. Upravo njima pokušali su i slikari i pjesnici izreći svoje specifične emocije koje su oblikovale njihov pogled na svijet. Jedan od najpoznatijih hrvatskih ekspresionista jest Antun Branko Šimić, a za njegovo pjesništvo može se reći kako je snažno obojeno. Skoro svaka Šimićeva pjesma sadrži neke boje, a one imaju deskriptivnu ulogu i ukazuju na pojedinu značajku onoga o čemu se govori. Često su lišene uobičajene simbolike. Ovom radionicom učenicima četvrtih razreda gimnazije želi se pokazati kako se pjesništvu Antuna Branka Šimića može pristupiti i iz jedne druge perspektive i to obojene. Naime, učenicima će biti prikazan suodnos ekspresionističkoga slikarstva i Šimićeva pjesništva. Podijeljeni u grupe učenici će sudjelovati u radionici uspoređujući uporabu boja na izabranim ekspresionističkim slikama i stihovima A. B. Šimića. Objasnit će im se uloga tih boja, njihova simbolika, značenje i učestalost uporabe boja u književnosti ekspresionizma.

Biografija:

Voditelj:

Izv. prof. dr. sc. Jakov Sabljić, Filozofski fakultet Osijek, jsabljic@ffos.hr

Jakov Sabljić rođen je 1980. godine u Osijeku. Na Sveučilištu u Zagrebu 2010. godine stekao je akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije, znanstvene grane teorija i povijest književnosti. Od 2004. godine Jakov Sabljić zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Osijeku kao znanstveni novak – asistent na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost, potom od 2011. kao docent te od 2018. kao izvanredni profesor. Trenutačno izvodi kolegije iz područja metodike nastave. Jakov Sabljić autor je priručnika Iz metodičke teorije i prakse nastave književnosti, (2011) i znanstvene knjige Hrvatske i crnogorske književne teme, (2014). Znanstvene radove iz područja metodike, komparativne književnosti i teorije književnosti sustavno objavljuje od 2006. godine u mnogobrojnim književnim časopisima i zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Osobna web stranica: http://www.ffos.unios.hr/hrvatski/izv-prof-dr-sc-jakov-sabljic

 

Suradnica:

Amra Hodžić, amrah97@gmail.com, 0953742440

Amra Hodžić studentica je 1. godine diplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Osijek. Stalna je suradnica emisije Filozofski u eteru (emisije o ljudima i događajima na Filozofskom fakultetu u Osijeku). Amra Hodžić studentica je istraživačica u projektu „Tragovi njemačkog jezika, književnosti i kulture u Hrvatskoj – od početka do današnjice“ i sudjelovala je u jednogodišnjem međunarodnom projektu „Britanske/američke, njemačke i hrvatske filmske adaptacije književnosti" (2016–2017). Izlagala je na nekoliko međunarodnih studentskih konferencija i na znanstvenim simpozijima. Amra Hodžić bila je 2016.–2017. godine studentica savjetnica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost