Kakve je boje hrana za životinje?, voditeljica: Ivana Prakatur, suradnice: Ljubica Pastuović, Ljubica Pastuović, Ružica Babić i Katarina Tilhof

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:00 - 10:45

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
Praktikum za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja (3. kat, soba br. 329)