Pijem šareno – zdrav sam, voditeljice: Laura Tenžera i Katarina Šperanda, suradnici: Marija Kristić, Miroslav Lisjak i Marija Špoljarević

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:00 - 10:30
petak 12.4.2019., 10:00 - 10:30

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti

Lokacija:
Praktikum 341