Gljive su u zraku, voditeljica: Gabriella Kanižai Šarić, suradnik: Davor Kojić

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:00 - 10:30

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole

Lokacija:
Sala za mikroskopiranje