Crtam kanom, crtam kanu, autori: Maja Filipović, Borna Merc, Lara Ergović, Miroslav Lisjak, Marija Kristić i Marija Špoljarević

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 9:30 - 15:00
petak 12.4.2019., 9:30 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti

Lokacija:
Glavni hodnik