Boja probave kod preživača, autorice: Tina Bobić i Maja Gregić

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 9:30 - 15:00
petak 12.4.2019., 9:30 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Instalacija

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
Hodnik kod Katedre za govedarstvo i konjogojstvo