Boje probave konja, autorice: Maja Gregić, Mirjana Baban i Tina Bobić

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 9:30 - 15:00
petak 12.4.2019., 9:30 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Instalacija

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Hodnik 1 kat. sjeveroistok Katedre za govedarstvo i konjogojstvo