Dječji pogled u svijet kroz boje, predavačice: Anamarija Petek Erić, Paula Poretti i Marija Šmit

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 14:00 - 15:35

Organizator:
OŠ „Retfala“, Kapelska 51a, Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, O.Š. Retfala, 20 polaznika