Die bunte Welt der Literatur / Šareni svijet književnosti, voditeljica: Sonja Novak, suradnica: Tatjana Mioković, studentice Filozofskog fakulteta: Marina Brdarić, Barbara Gajger, Ana Koljanin i Marijana Mandić

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 12:20 - 13:05

Organizacija:
OŠ „Retfala“, Kapelska 51a, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole