Boje oko nas, predavačica: Vlatka Vukić

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:30 - 11:30

Organizator:
OŠ „Retfala“, Kapelska 51a, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole