Koje je boje „Bijeli klaun“? O bojama, književnosti i različitosti, voditeljica: Kristina Peternai Andrić

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 13:45 - 14:30

Organizacija:
Gimnazija Gaudeamus, Školska ul. 6, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Detalji:

Književnost doživljavamo kao"posredovani" način iskustva, ona predstavlja "mogući svijet" i potencijalno ogledalo zbilje, konstituira svijet pogodan za imaginarno prakticiranje empatije i mogući susret s Drugim (čitatelju sličnim ili od njega različitim). Osim toga, književnost ima potencijal da segne do široke i raznolike populacije, da dokumentira i oblikuje stavove, ona je medij pogodan za tvorbu pojedinačnih i kolektivnih identiteta. S obzirom na navedene polazne teze, u radionici će se raspravljati o romanu „Bijeli klaun“ hrvatskoga književnika Damira Miloša gdje se iz  fokusa nepouzdanog pripovjedača, sedmogodišnjeg dječaka, reprezentira svijet različitosti: dječak ne razlikuje boje, daltonist je, a odrasta u šarenom svijetu cirkusa uz roditelje klaune... Većina ne zna kako je to biti daltonist, ali dječakova priča može čitatelja približiti tom iskustvu. Kroz radionicu će se raspravljati o različitosti, odnosu većine i manjine, stereotipima i stigmama, empatiji i prihvaćanju.

Biografija:

Voditeljica:

Kristina Peternai Andrić, izv.prof.dr.sc.

Filozofski fakultet u Osijeku, L. Jägera 9

http://www.ffos.unios.hr/

kpeterna@ffos.hr

tel: 031/494-704

 

Kristina Peternai Andrić (Osijek, 1974.), zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na mjestu izvanredne profesorice. Predaje kolegije vezane za književnu i kulturnu teoriju. Magistrirala je 2005. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Performativna koncepcija pripovjednog teksta uz mentorstvo prof.dr.dc Vladimira Bitija te na istom fakultetu uz istoga mentora doktorirala 2008. godine s temom Ime i pitanje identiteta u književnoj teoriji. Uže područje interesa su suvremenih književnoteorijskih pitanja, teorije pripovijedanja, koncepcija identiteta u humanističkim znanostima. Objavila dvije znanstvene monografije (Učinci književnosti, Disput, Zagreb, 2005. i Ime i identitet u književnoj teoriji, Antibarbarus, Zagreb, 2012.) te brojne znanstvene i struče članke, esejistiku, književnu i kazališnu kritiku. Prevodi s mađarskoga jezika.

 

Suradnica:

Matea Pelikan, mag. educ. philol. croat. i mag. educ. philol. angl.

Gimnazija Gaudeamus, Školska 6 Osijek

www.gaudeamus.hr

matea.pelikan@gmail.com

tel: 098/19-79-456

 

Matea Pelikan, rođena u Osijeku 18. studenog 1989. Završila OŠ Ivana Filipovića i II. gimnaziju u Osijeku. Završila studij hrvatskoga i engleski jezik i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2013. godine. Od 2014. godine radi u Gaudeamusu, prvoj privatnoj srednjoj školi u Osijeku s pravom javnosti na radnom mjestu nastavnice hrvatskog jezika i književnosti.

 

Ostali suradnici: učenici gimnazije Gaudeamus