Čarolija boja, voditeljica: Ana Crnčan, suradnici: Sanja Jelić, David Kranjac, Jelena Kristić, Zrinka Tolušić, Tea Januš, Anđela Strahonja, Ana Čolak, Katarina Damjanović, Marko Brnjić i Bono Kesedžić

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 12:00 - 12:45
četvrtak 11.4.2019., 10:00 - 10:45
četvrtak 11.4.2019., 11:00 - 11:45

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
Praktikum za management i tržište, dvorana 167

Detalji:

Na radionici bi se vrtićarci/učenici podijelili u četiri tima, te bi svaki tim rotirao i sudjelovao u izvođenju četiri pokusa. Prvi pokus bi bio ispitivanje prisutnosti škroba u hrani uz pomoć joda koji kemijski reagira u dodiru sa škrobom i boja ispitivanu namirnicu u plavo. Drugi pokus bi bio bojanje bijelog cvijeća koje preko stabljika poprima boju vode u kojoj se stabljika nalazi. Treći pokus bi bio čarobno svjetlo gdje bi sedam duginih boja nacrtanih na papiru vrtnjom činilo bijelo svjetlo. Četvrti pokus bi bio pravljenje duge od bombona u kojem se uz djelovanje tople vode, prehrambena boja odvaja od bombona i tvori uzorak duginih boja. Na kraju bi sva četiri tima bojala u mlijeku koristeći raznobojne jestive boje. Cilj radionice je na zabavan i siguran način približiti ciljnoj publici znanost stavljajući ih u ulogu malih znanstvenika.

Biografija:

Voditeljica:

Dr.sc. Ana Crnčan

Poslijedoktorand, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, acrncan@fazos.hr, 031/554-924

Ana Crnčan rođena je 17. rujna 1984. god. u Našicama. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 27. travnja 2016. godine na  poslijediplomskom doktorskom studiju „Agroekonomika” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od kraja 2008. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku, a od 1. listopada 2016. godine na mjestu poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju nastave u okviru modula „Troškovi i kalkulacije u poljoprivredi“, „Računovodstvo u poljoprivredi“, „Upravljanje troškovima“ i „Osnove računovodstva u poljoprivredi“. Članica je Društva agronoma Osijek od 2009. godine, a od 2011. Hrvatskog agroekonomskog društva. Kao autor ili koautor objavila je 30 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

 

Suradnici:

Sanja Jelić, mag.ing.agr.

Asistent, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, sajelic@fazos.hr, 031/554-803

Sanja Jelić rođena je 11. siječnja 1989. godine u Osijeku gdje je završila osnovno i srednje školovanje. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, 2011. godine, završava preddiplomski sveučilišni studij smjera „Agroekonomika“ na temu „Tehnološki i ekonomski pokazatelji u tovu junadi“. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, na smjeru „Agroekonomika“ 2013. godine na temu „Menadžment proizvodnje tovne junadi simental i hereford pasmine“, te na smjeru „Biljna proizvodnja“ 2015. godine na temu „Utjecaj gustoće sjetve na porast, prinos i kvalitetu korijena šećerne repe u 2014. godini“. Od 2017. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku.

 

David Kranjac, dipl.ing.

Asistent, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, dkranjac@fazos.hr, 031/554-974

David Kranjac rođen je 07. prosinca 1984. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Osijeku. Diplomirao je 2012. godine na smjeru „Agroekonomika“ s radom „Biofilteri u recirkulacijskom sustavu“. Tijekom studiranja radio je kao volonter na Zavodu za lovstvo pčelarstvo i ribarstvo. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku zaposlen je od 05. ožujka 2015. godine na radnom mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku. Sudjeluje u izvođenju nastave u okviru modula „Agrarna i ruralna politika“, „Ekonomika alternativne poljoprivrede“, „Ekonomika resursa i teorija proizvodnje“, „Sredstva vanjskotrgovinske zaštite“ i „Vanjskotrgovinsko poslovanje“. Član je Hrvatskog agroekonomskog društva od 2015. godine.

 

Dr.sc. Jelena Kristić

Poslijedoktorand, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, jkristic@fazos.hr, 031/554-937

Jelena Kristić rođena je 19. prosinca 1979. godine u Osijeku gdje je završila osnovno i srednje školovanje. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 24. svibnja 2016. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju „Agroekonomika” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, na temu „Primjena modela upravljanja kvalitetom (TQM) u povećanju konkurentnosti poljoprivrednih subjekata”. Od kraja 2008. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku, a od 1. listopada 2016. godine na mjestu poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom i stručnom studiju u okviru modula „Agrobiznis management”, „Planiranje u poljoprivredi”, „Agrarno poduzetništvo”, „Seoski turizam”, „Poduzetnički menadžment”, „Agrarno poduzetništvo – praksa” i „Poduzetničke vještine“.

 

Zrinka Tolušić, univ.spec.oec.

Stručni suradnik, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, tolusicz@fazos.hr, 031/554-803

Zrinka Tolušić rođena je 28. ožujka 1990. godine u Osijeku. 2012. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.), a  2014. stječe akademski naziv magistra inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.). 2015. godine završava poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Studentica je poslijediplomskog doktorskog studija „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U ožujku 2015. godine primljena je na radno mjesto stručni suradnik na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku pri Katedri za Tržište i financije.

 

Tea Januš

Studentica, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, teajanus997@gmail.com   

Tea Januš studentica je druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija smjera „Agroekonomika“ na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Po završetku Prirodoslovne gimnazije u Osijeku, 2015. upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu kao redovna studentica, no nakon dvije akademske godine prebacuje se na Poljoprivredni fakultet u Osijeku, također kao redovna studentica. Radila je studentski posao dječjeg animatora u Valamar Riviera d.d.

 

Anđela Strahonja

Studentica, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, andelastrahonja@gmail.com

Anđela Strahonja je studentica treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija smjera ''Agroekonomika'' u Osijeku. Pohađala je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Vinkovcima, nakon koje upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku kao redovna studentica. Radila je studentski posao animatora za Podravku te za „Make it special studio“.

 

Ana Čolak

Studentica, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, colakana55@gmail.com

Ana Čolak studentica je treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija smjera „Agroekonomika“ na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.  Po završetku Prirodoslovno-matematičke gimnazije u Vukovaru, 2016. upisuje Poljoprivredni  fakultet u Osijeku kao redovna studentica. Radila je studentski posao u Hrvatskom Telekomu na odjelu prodaje te u BP INA Priljevo (Vukovar).

 

Katarina Damjanović

Studentica, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, katarinadamjanovic4@gmail.com

Katarina Damjanović studentica je treće godine prediplomskog sveučilišnog studija smjera „Agroekonomika“ na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Po završetku Opće gimnazije u Slavonskom Brodu, 2016. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku kao redovna studentica. Radila je studenski posao na Poljoprivrednom institutu u Osijeku, a sudjeluje u radu Volonterskog centra Osijek.

 

Marko Brnjić

Student, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mrk.brnjic@gmail.com

Marko Brnjić je student treće godine prediplomskog sveučilišnog studija smjera „Agroekonomika“ na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Po završetku Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca u Vinkovcima, 2016. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku kao redovni student. Radio je u poduzećima Vinka d.o.o. i Club Adriatic d.o.o.

 

Bono Kesedžić

Student, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, bono.kesedzic97@gmail.com

Bono Kesedžić je student treće godine prediplomskog sveučilišnog studija smjera „Agroekonomika“ na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Po završetku Opće gimnazije u Odžaku, 2016. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku kao redovni student.