Koja je tvoja boja?, voditeljica: Sanja Simel Pranjić, suradnice: Ivana Novoselić, Patricija Glavaš, Maja Grgić, Josipa Čabraja, Amanda Bobonja i Helena Štajdohar

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 14:00 - 14:45

Mjesto održavanja:
OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Frankopanska 64, 31 000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Učenici trećeg razreda osnovne škole

Detalji

Radionica na temu "Koja je tvoja boja?" temelji se na konceptu pozitivne orijentacije u odgoju, odnosno na usmjeravanju na potencijale i talente učenika. Naime, u svom odgojnom djelovanju, nastavnici se vrlo često usmjeravaju na rješavanje učenikovih potencijalnih problema i poteškoća, što je svakako važno i trebalo bi biti prioritet. No, ne bi se trebali zaustaviti na tome, već pronaći ono "nešto posebno" što postoji u svakom pojedinom učeniku, i pomoći mu da to "nešto" razvija. Kao što svaka boja ima svoje značenje i ljepotu, tako da i u učenicima postoje brojni skriveni potencijali koji samo čekaju primjerene uvjete da ugledaju svjetlo dana i da se dalje razvijaju. Sudjelujući u ovoj radionici, učenici će kroz niz aktivnosti simbolično povezanih bojama otkrivati i razvijati svoje potencijale i talente, te će se na taj način afirmirati pred svojim vršnjacima.

Biografija:

Voditeljica:

dr. sc. Sanja Simel Pranjić, poslijedoktorandica, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Osijek (ssimel@ffos.hr, 031 494-686)

 

Dr. sc. Sanja Simel Pranjić rođena je 29. srpnja 1986. godine u Našicama. Pohađala je Osnovnu školu Dore Pejačević te nakon toga Srednju školu Isidora Kršnjavoga u Našicama. 2010. godine obranom diplomskog rada iz područja andragogije na temu Neformalno obrazovanje odraslih u Osijeku i Rijeci dobila je titulu magistre edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistre pedagogije. Studij je završila s prosjekom ocjena 5,00, među 10 % najuspješnijih studenata na studiju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 5. siječnja 2018. godine obranila je doktorsku disertaciju na temu Pozitivna orijentacija u odgoju u kurikulumu obrazovanja učitelja. Od 2013. godine surađuje s Pestalozzi programom Vijeća Europe, u okviru kojeg je sudjelovala kao istraživač u akcijsko-istraživačkom projektu (od 2013. do 2014. godine). U isto vrijeme sudjelovala je i na znanstvenom projektu (na nacionalnoj razini) Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja. U znanstvenom, stručnom i nastavnom radu naglasak stavlja na kreativnost i stvaralaštvo, ističe važnost smislenih i bliskih odnosa učitelja/nastavnika i učenika/studenata kako bi se mogli ostvariti odgojni i obrazovni ciljevi. Njezino područje interesa je u pozitivnoj pedagogiji, odnosno usmjerenosti na potencijale i talente učenika u odgojnom i obrazovnom djelovanju nastavnika.

http://www.ffos.unios.hr/cv/17/pedagogija/sanja-simel-pranjic

 

Suradnici:

Studentice 1. godine preddiplomskog studija pedagogije Filozofskog fakulteta u Osijeku:

Ivana Novoselić rođena je 14.4.2000. godine u Osijeku. Pohađala je II. gimnaziju u Osijeku, te je 2018. godine upisala preddiplomski studij pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Dugo vremena volontirala je u Crvenom križu u Dardi, u sklopu toga sudjelovala u raznim natjecanjima, uspješno završila osposobljavanje za voditelja radionice Prevencije trgovanja ljudima i sigurnog ponašanja na Internetu. Osim pružanja pomoći ljudima putem volontiranja, u slobodno vrijeme bavi se i pomaganjem napuštenim životinjama na način da im, u dogovoru s raznim udrugama za zaštitu životinja, pruža privremeni, a najčešće i stalni dom. (ivana.novoselic4@gmail.com)

Patricija Glavaš rođena je 9. 7. 1999. u Osijeku. Pohađala je  Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku. Nakon završene srednje škole upisala je Filozofski fakultet u Osijeku, smjer Hrvatski jezik i književnost i pedagogija. Za vrijeme srednjoškolskoga obrazovanja sudjelovala je u raznim školskim i izvannastavnim aktivnostima poput : Volonterski rad ˝ 72 sata bez kompromisa ˝ koji se održao u Zagrebu, na kojemu je stupila u kontakt s brojnim ljudima iz cijele Hrvatske. Također, sudjelovala je na osječkom međunarodnom kulturnom festivalu za djecu i mlade ˝Zemlja bez granica˝. (patricija979@gmail.com)

Maja Grgić rođena je 9. 6. 1999. godine u Požegi. Pohađala je  Katoličku gimnaziju s pravom javnosti u Požegi. Nakon završene srednje škole upisala je Filozofski fakultet u Osijeku, smjer Engleski jezik i književnost i pedagogija. U slobodno vrijeme bavi se pjevanjem i sviranjem, crtanjem i slikanjem, mađioničarskim trikovima s kartama, glumom i osmišljavanjem igrokaza i predstava te rekreativno sportom. (majagrgic09@gmail.com)

Josipa Čabraja rođena je 26.9.1999. u Slavonskom Brodu. Završila je Opću gimnaziju ,,Matija Mesić” u Slavonskom Brodu. Studira engleski jezik i književnost i pedagogiju te je na prvoj godini preddiplomskog studija. U slobodno vrijeme bavi se čitanjem, plesanjem i pjevanjem. Bavila se plesom velik broj godina u osnovnoj školi i u srednjoj školi te je bila dio školskog pjevačkog zbora. Članica je Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta u Osijeku (USPOS). (josipacabraja17@gmail.com)

Amanda Bobonja rođena je 27. kolovoza 1999. godine u Požegi. Pohađala je Opću gimnaziju u Požegi, a sada je studentica prve godine preddiplomskog studija povijesti i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Također, završila je šest godina Glazbene škole u Požegi, smjer tambura. Trenirala je gimnastiku četiri godine, rukomet sedam, a tenis kojim se i dalje bavi jedanaest godina. Član je čitalačkog kluba Općine Kaptol i isto tako član udruge mladih iste općine koja se bavi dobrotvornim radom i organiziranjem raznoraznih programa u mjestu. (amanda.bobonja@gmail.com)

Helena Štajdohar rođena je 28. travnja 1999. godine u Osijeku. Pohađala je Jezičnu gimnaziju u Osijeku, a 2018. je upisala Filozofski fakultet Osijek na kojem trenutno studira engleski jezik i književnost i pedagogiju, te je izabrana za predstavnicu studenata pedagogije preddiplomskog studija. Trenirala je gimnastiku četiri godine, odbojku pet godina i cheerleading godinu dana. Voli pjevati i amaterski uči svirati gitaru pa je tako i nastupala na školskim predstavama u osnovnoj školi, a u srednjoj kao članica dramske skupine Thalia Gen. U sklopu humanitarne akcije USPOS-a nastupala sam u kafiću Cadillac. (helena.stajdohar@gmail.com)