Otkrijmo tajne čarolije boja, voditeljica: Martina Šrajer Gajdošik, suradnice: Ana Amić i Ana Matijašević

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 10:00 - 10:45

Organizator:
Dječji vrtić Pčelica, Gacka ul. 1A, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Detalji:

Ova je radionica zamišljena kako bi se na zabavan način kemija približila predškolskoj djeci. U sklopu radionice izvoditi će se zanimljivi pokusi za koje su potrebni jednostavni i bezopasni sastojci, te pomoću kojih možemo otkriti i shvatiti svijet oko nas. Cilj radionice je na vizualno privlačan način približiti djeci osnovne kemijske pojmove i procese, ponajviše one u kojima boja i promjene boje imaju važnu ulogu.

Biografija:

Voditeljica:

Doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik, Odjel za kemiju, msgajdosik@kemija.unios.hr, 031/399-955

Rođena sam 1983. u Osijeku. Diplomirala sam 2008. godine na Prehrambeno- tehnološkom fakultetu u Osijeku, a doktorirala 2014. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Stručno usavršavanje odradila sam na Institutu za analitičku kemiju Sveučilišta u Beču te u SAD-u na Brown University i u Rhode Island hospital, Providence. Dobitnica sam Fulbright-ove stipendije za 2010. godinu. Znanstveni interes uključuje analizu proteina iz kompleksnih bioloških uzoraka, utjecaj organskih spojeva na proteome mikroorganizama te praćenje procesa karcinogeneze. Koautor sam 15 znanstvenih radova od kojih je 12 citirano u CC te jednog poglavlja u knjizi. Sudjelovala sam na 2 znanstvena projekta financirana od strane HRZZ-a. Član sam Hrvatskog društva kemičara i Hrvatskog društva za proteomiku.

 

Suradnice:

Dr. sc. Ana Amić, Odjel za kemiju, aamic@kemija.unios.hr, 031/399-980

Studirala sam na Odjelu za kemiju i Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tijekom studija primila sam Rektorovu nagradu i nagradu Lions kluba Osijek. Doktorirala sam u svibnju 2017. godine. Sudjelujem u organizaciji i realizaciji nastave nekoliko predmeta na preddiplomskom studiju kemije. Područja rada su računalno istraživanje antioksidacijskih mehanizama polifenolnih spojeva, kemizam okoliša te organske sinteze. Sudjelovala sam na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Član sam Hrvatskog kemijskog društva.

 

Ana Matijašević, studentica, Odjel za kemiju, anam72434@gmail.com,

095/519-6869

Studentica sam preddiplomskog studija kemije Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Oduvijek sam bila fascinirana kemijom, osobito znanstveno-istraživačkim dijelom ove prirodne znanosti. Voljela bih se baviti istraživačkim radom na području ljudske svakodnevice, primjerice kemijom lijekova i drugih sintetskih supstanci koje se koriste svakodnevno.