Pričam ti bojama, predavačica: Olga Jovanović Glavaš

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 18:00 - 18:45

Mjesto održavanja:
Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8A, Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija (prostorija):
P1

Detalji

Šarenilo koje nas okružuje često nije uzalud u nekoj boji. Dapače, svaka stvar oko nas svojom nam bojom šalje neku poruku. Ništa drugačije nije ni u životinjskom svijetu. Svaka životinja ima svoje jedinstvene boje koje joj često puta znače i život. Prisjetite se šarenih koraljnih grebena, jarko obojanih žabica i kukaca, kameleona i sipa koje mijenjaju boje, crvenog, zelenog i plavog perja ptica… Dok nas jedni upozoravaju da ih ne diramo, da su otrovni, drugi pokušavaju privući partnere. A treći jednostavno „pričaju“. S druge strane imamo životinje koje su se toliko dobro svojom bojom prilagodile okolišu da ih gotovo niti ne primijećujemo. Gušteri, zmije, žabe, kukci, brojne ptice i sisavci neprimjetnim bojama skrivaju se od predatora i na taj način opstaju u okrutnom životinjskom svijetu.

Biografija:

Predavačica:

Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš, Odjel za biologiju, ojovanovic@biologija.unios.hr, 092/2187-398

 

Olga Jovanović Glavaš rođena je u Osijeku 8. kolovoza 1980. godine gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomirala je 2005. godine na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, gdje je stekla kvalifikaciju diplomiranog inženjera biologije, smjer ekologija. Doktorirala je na Tehničkom sveučilištu Carolo-Wilhelmina u Braunschweigu, u Njemačkoj 2009. godine na otrovnim žabama s Madagaskara. Sudjelovala je na nekoliko znanstveno-istraživačkih ekspedicija u tropima (Madagaskar, Venecuela, Ekvador, Šri Lanka...). Od 2013. godine radi na Odjelu za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Glavna tema istraživanja su joj vodozemci i gmazovi, a u posljednje vrijeme se bavi i ekotoksikologijom.