Farben auf Fahnen und Wappen, autorice: Melita Aleksa Varga i Ana Keglević

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 8:50 - 9:35

Mjesto održavanja:
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Drinska ulica 12, 31 000 Osijek

Vrsta događanja:
Kviz

Publika:
Učenici gimnazije

Detalji

Učenicima će se prezentirati poster i uručci uz poster na kojima će biti njima razumljivim jezikom predstavljene boje koje se koriste na zastavama i grbovima njemačkoga govornog područja. Poster će biti izvješen u Prosvjetno-kulturnom centru Mađara, napisan na njemačkom jeziku, učenici će uz poster dobiti i uručke s nepoznatim riječima i dodatnim tekstovima za daljnje produbljivanje znanja. Prilikom prezentacije postera učenici će dobiti i detaljne upute kako se pripremiti za kviz znanja na temelju ovdje prezentiranih informacija. Kviz kao nastavak ove aktivnosti će se provesti u srijedu, 10. travnja 2019. godine.

Biografija:

Autorice:

doc.dr.sc. Melita Aleksa Varga, Filozofski fakultet u Osijeku, maleksa@ffos.hr, +098547690

Ana Keglević, asistentica, Filozofski fakultet u Osijeku, akeglevic@ffos.hr, 091 940 44 67

Studenti diplomskoga studija germanistike, nastavničkog usmjerenja

 

Melita Aleksa Varga docentica je na Odsjeku za njemački jezik i književnost. Do sada je objavila više od 60 znanstvenih i stručnih radova, područje njenog istraživanja su korpusna lingvistika, paremiologija i frazeologija, metodika nastave njemačkoga kao stranoga jezika te usvajanje njemačkoga kao drugog i stranoga jezika. Članica je Državnog povjerenstva za stručne ispite iz njemačkoga jezika, ispitivačica metodike. Kroz seminare na Županijskim i ostalim stručnim vijećima za njemački jezik u stalnome je kontaktu s nastavnicima i nastavom njemačkoga jezika u osnovnim i srednjim školama. Popis radova i životopis dostupan je na web stranici http://www.ffos.unios.hr/cv/18/germanistika/melita-aleksa-varga

 

Ana Keglević asistentica je na Odsjeku za njemački jezik i književnost od 2016. godine. Osnovnu školu pohađala je u Njemačkoj. Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti završava 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Diplomirala je 2015. godine te stekla akademski naziv magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Popis radova dostupan je na web stranici https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=357883