Socijalne determinante zdravlja i boja kože, predavačica: Dinka Caha

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 18:00 - 18:45

Mjesto održavanja:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Dvorana, možda dv.2/17

Detalji

Holistički pristup još od 19. stoljeća naglašava socijalnu determiniranost zdravlja. Tako se zdravlje pokazalo povezano s razinom prihodima, razinom obrazovanja, obiteljskom strukturom, dobi, vrstom stresa koju obavljamo. Dobro zdravlje češće imaju osobe s višim prihodom, višim stupnjem obrazovanja, oni koji imaju stabilne životne prilike. Socijalne determinante su promjenjive odrednice zbog čega zadnjih desetljeća kreatori raznih politika sugeriraju smjer u planiranju podrške naglašavajući pri tome suodgovornost pojedinca, poduzeća, zajednice i ostalih provoditelja politika.

Svjetska zdravstvena organizacija temeljem Deklaracije iz Alma Ate (1978.) usmjerava svoje aktivnosti na analizu socijalnih determinanti zdravlja i mjere za unapređenje zdravstvene pravednosti kako bi svaki čovjek imao jednaku kvalitetu zaštite i mogao ostvariti puni zdravstveni potencijal neovisno o svom društveno-ekonomskom položaju.

Tijekom predavanja će se prikazati socijalne determinante koje utječu na zdravlje te implikacije istih na primjeru ljudi s drugačijom bojom kože. Prikazati će se mjere socijalne politike koje jačaju aktivaciju, socijalnu uključenost i mogu pridonijeti unapređenju zdravog života za svakoga.

Biografija:

Predavačica:

Dinka Caha (dipl.socijalna radnica, Pravni fakultet Osijek, dcaha@pravos.hr, +385989954227)

 

Dinka Caha je rođena 28. siječnja 1986. godine u Požegi. Tijekom dodiplomskog studija dobitnica je Rektorove nagrade (2009). Polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija Prevencijska znanost na Edukacijko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Radila je u sustavu socijalne skrbi, tijelima Ministarstva pravosuđa. Sudjelovala je na projektnim aktivnostima Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije i udruga na poručju iste županije, a koji su bili vezani uz siromaštvo, rodnu jednakost, ovisnosti o igrama na sreću i socijalnim medijima. Od 2018. godine radi kao asistentica na studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek.   

https://www.pravos.unios.hr/sveucilisni-prediplomski-studij-socijalni-ra...