JE LI INFORMIRANI PRISTANAK PACIJENTA UVIJEK NUŽAN?, predavačica: Ivana Tucak

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 18:00 - 18:45

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Studenti, opća populacija

Detalji:

BIJELA BOJA LIJEČNIČKE KUTE: JE LI INFORMIRANI PRISTANAK PACIJENT UVIJEK NUŽAN?

Od 1970-ih do danas odnos između liječnika i pacijenta prošao je temeljitu promjenu. U medicinskoj etici i pravu napušten je paternalizam kao pristup prema kojem liječnik zna najbolje kojim medicinskim zahvatima treba podvrgnuti pacijenta te se danas ovaj odnos zasniva na pravu pacijenta na samoodređenje i autonomno donošenje medicinskih odluka. Donošenje samostalnih odluka o vlastitom zdravlju danas se primjenjuje u svim područjima medicine, čak i u hitnoj medicini,  te se smatra temeljnim ljudskim pravom svakog pojedinca koji se prema postojećim pravnim propisima smatra sposobnim za donošenje takve odluke. Široko je prihvaćeno da su postupci liječnika bez informiranog pristanka takvog  pacijenta općenito neprihvatljivi i pravno nedopušteni, s tek malim brojem pravno predviđenih iznimki.

U okviru ovog predavanja pokušat će se slušateljstvo potaknuti na kritičko promišljanje problema. Sam informirani pristanak i načelo autonomije koje ga podupire danas se nalaze pod udarom niza kritika. Trebaju li se uvažiti svi zahtjevi pacijenata, čak i oni kojima se odbijaju medicinski zahvati nužni da bi se spriječila trajna oštećenja zdravlja i/ili smrt pojedinca, a iza kojih se kriju iracionalne zablude i nerazumijevanje bolesti i postupaka njezinog liječenja. Osobito je to važno u današnje vrijeme interneta i rastuće sumnje u medicinsku znanost. Zaslužuju li sve vrste autonomije pravnu zaštitu? Suvremene europske države redovito su priznavale i štitile autonomiju onih koji se pozivaju na vjerske slobode, primjerice u slučaju Jehovinih svjedoka kojima su uvažavale pravo odbiti transfuziju krvi. Vjerska uvjerenja također nemaju znanstvenu podlogu i nisu empirijski provjerljiva. Ovo je pitanje potrebno razmotriti i u kontekstu roditelja koji ne donose medicinske odluke za sebe osobno, nego za svoju maloljetnu djecu.

Biografija:

Predavačica:

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak, Pravni fakultet Osijek, itucak@pravos.hr, 091 224 5543

Ivana Tucak rođena je 20. listopada 1975. u Osijeku. Godine 1996. upisuje Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku te na istom diplomira 2001. godine. U svibnju 2006. godine završila je Poslijediplomski znanstveni studij upravno-političkog smjera na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši magistarski rad pod naslovom „Suverenitet u suvremenom svijetu“, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Branka Smerdela. Akademski stupanj doktora pravnih znanosti stekla je na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je u lipnju 2010. godine obranila doktorski rad „Hohfeldovi temeljni pravni pojmovi: analiza, kritika, recepcija, važnost“, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Padjena.

Na Pravnom fakultetu u Osijeku izvodi nastavu iz kolegija Teorija prava i države (Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij), Uvod u pravo (Stručni upravni studij), te Uvod u pravo za socijalni rad (Sveučilišni preddiplomski studij Socijalni rad). Na istom Fakultetu, nositeljica je i izvodi nastavu iz nekoliko kolegija na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava te na Poslijediplomskom doktorskom studiju.

Predsjednica je Katedre pravno-teorijskih znanosti u okviru Pravnog fakulteta Osijek. Područje njezinog znanstvenog interesa obuhvaća teoriju prava i države, filozofiju prava, ustavna prava, etiku i bioetiku. Glavna je urednica Pravnog vjesnika, časopisa za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku.

Članica je Hrvatskog bioetičkog  društva, Akademije pravnih znanosti Hrvatske te od prosinca 2018. predsjednica Hrvatske udruge za pravnu i socijalnu filozofiju.