'Koje je EU boje - pretraživanje pravnih izvora i baza podataka EU'', voditeljica: Dunja Duić, suradnik: Tunjica Petrašević

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 17:00 - 17:45

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Studenti, opća populacija

Lokacija:
Informatička učionica

Detalji:

Cilj je radionice približiti studentima i zainteresiranim građanima kako i na koji način najlakše do informacije o EU. Fokus radionice je korištenje sa bazom EUR-LEX u cilju olakšavanja svakodnevnih nedoumica koje građani imaju o EU , pravima koja imaju temeljem članstva u EU i obveza koje RH ima kao članica EU. Nakon završetka radionice sudionici bi trebali samostalno moći pretražiti bazu i odgovoriti na osnovna pitanja o EU. Sudionici će samo otkriti korištenje EU propisa na pravi način.

Biografija:

Voditeljica:

Dunja Duić, docentica, Pravni fakultet, dduic@pravos.hr, 031224500

 

Doc.dr.sc. Dunja Duić rođena je u Osijeku. Osnovnu školu i srednju školu završila je u Osijeku, gdje upisuje Pravni fakultet. Nakon Diplome Pravnog fakulteta u Osijeku, upisala je poslijediplomski sveučilišni studiji na Sveučilištu u Gentu (Belgija), smjer: Advance Master of European and Comparative Law. U vrijeme trajanja poslijediplomskog studiji na Sveučilištu u Gentu zapošljava se na Pravnom fakultetu u Osijeku i to kao znanstvena novakinja/ asistentica na  predmetu Europsko javno pravo. U srpnju 2009. godine završava poslijediplomski studij na Sveučilištu u Gentu. U rujnu 2009. godine upisuje Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz europskog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2014. godine doktorirala. Na Pravnom fakultetu u Osijeku predsjednica je Katedre za ustavno i europsko pravo. Izlagala je na brojnim međunarodnim skupovima i objavila je niz članaka i poglavlja u knjigama, knjiga.  Do sada je aktivno sudjelovala na pet međunarodnih znanstvenih projekta. Stručno se usavršavala na Pravnom fakultetu u Zaragozi, na Pravnom fakultetu u Linzu i na Pravnom fakultetu u Comu. Redovito sudjeluje na Festivalu znanosti. Rad na popularizaciji znanosti proširila je 2016. i 2017. godine kada je na Pravnom fakultetu u Osijeku organizirala Dane Europe, manifestaciju koja je trajala tjedan dana sa ciljem popularizacije EU prava.

http://www.pravos.unios.hr/katedra-za-europsko-pravo/doc-dr-sc-dunja-duic-06-11-2016

 

Suradnik:

Tunjica Petrašević, Pravni fakultet, tpetrase@pravos.hr, 031224500

 

Rođen je 2. ožujka 1980. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu je završio u Velikoj Kopanici, a Opću gimnaziju "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu. Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku upisuje 1998. godine, a na istom je diplomirao 2003. godine. U prosincu 2004. godine, zapošljava se kao vježbenik u Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo. Od ožujka 2005. do ožujka 2006. godine volontira na Općinskom sudu u Virovitici. U veljači 2006. godine položio je Državni stručni ispit. Od 1. ožujka 2006. zaposlen je na Pravnom fakultetu, Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku i to najprije kao asistent na Katedri pravno-povijesnih znanosti, predmet Opća povijest prava i države, a od 11. prosinca 2008. godine radi kao asistent na predmetu Europsko javno pravo. U sklopu svog znanstvenog i stručnog usavršavanja bio je vježbenik ("stagiaire") u uredu slovenskog suca Ilešića na Europskom sudu u Luxembourgu (2010). Kao stipendist OeAD (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research) boravio je 2 mjeseca kao gost-istraživač na Pravnom fakultetu Sveučilišta Johannes Kepler u Linzu, Austrija (2010). Doktorirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz europskog prava na temu ''Prethodni postupak pred Europskim sudom i njegova implementacija u nacionalnim pravnim sustavima država članica'' (2011). Pohađao je i završio UN akademiju (2012.) i Akademiju za politički razvoj (2013.)  U zvanje izvanredni profesor izabran je u ožujku 2018. godine. U okviru Erasmus programa mobilnosti nastavnog osoblja, bio je gost predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta Johannes Kepler u Linzu (2013.), na Sveučilištu Kazimiero Simonavičiaus u Vilniusu (2014.), na Sveučilištu u Perugia (2015.) i na Sveučilištu u Saarbruckenu (2017.). Obnašao je dužnost predsjednika Katedre za europsko pravo (2013. - 2018.), bio je nositelj Jean Monnet katedre za procesno pravo EU-a (2014.-2017.) Obnaša dužnost prodekana za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije. Govori engleski, a služi se pasivno njemačkim jezikom i francuskim jezikom.

https://www.pravos.unios.hr/katedra-za-europsko-pravo/izv-prof-dr-sc-tunjica-petrasevc