Zašto je kuga crna? Epidemija kuge u 14.stoljeću, predavači: Tamara Alebić, Ana Kuzinovska, Ante Listeš i Helena Marković

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 18:00 - 18:45

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
Predavaonica suteren

Detalji:

Sredinom 14. stoljeća druga pandemija kuge zahvatila je svijet te u kratkom periodu odnijela gotovo polovicu europskog stanovništva. Taj događaj dramatično je utjecao na život lokalne populacije koja nije shvaćala ni uzrok, ni brzinu širenja, ni način liječenja kuge. Vidjevši u njoj božje djelovanje suvremeni pisci nazivaju taj period „ Velika kazna“ ili „Velika smrt“, a termin „Crna smrt“ pojavljuje se  znatno kasnije. Cilj predavanja  je odgovoriti na pitanje zašto je potonji termin danas najpoznatiji te ukratko izložiti razloge zašto je kuga povezana s crnom bojom. Posebna pozornost posvetit će se vrstama i simptomima kuge, religijskoj poveznici te crnom kostimu liječnika. Također, bit će spomenuta i Dubrovačka Republika koja je bila pionir u liječenju i sprječavanju širenja ove bolesti.

Biografija:

Predavači:

Tamara Alebić (poslijedoktorandica), Medicinski fakultet Osijek

 e-mail: talebic@mefos.hr 098/988 72 73

Ana Kuzinovska, studentica, Medicinski fakultet Osijek, email: anakuzynowska@yahoo.com   092/ 5070 013

Ante Listeš, student, Medicinski fakultet Osijek, email: listesante@yahoo.com, 098/ 9770353

Helena Marković, mag.philol.angl.et educ. hist., Turistička agencija VAL tours Osijek,  email: helena.markovic93@gmail.com  099/ 502 6048

Životopis: Tamara Alebić diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a doktorirala  na Doktorskoj školi Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih simozija  te objavila nekoliko znanstvenih radova. https://scholar.google.hr/citations?user=MSzAygQAAAAJ&hl=hr

Životopis: Ana Kuzinovska:Rođena je u Makedoniji. Studentica je na 6. godini Medicinskog  fakulteta u Osijeku. Zanima ju interna medicina, psihijatrija, povijest medicine.

Životopis Ante Listeš: Rođen je u Splitu. Tamo je završio osnovnu školu „Kman- Kocunar“ i Prvu gimnaziju gdje je bio u jezičnom programu. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja razvio je ljubav prema medicini. Student je 2. godine Medicinskog fakulteta u Osijeku.                                                                                          

 Životopis: Helena Marković: magistra je studija Engleskog jezika i povijesti na Filozofskom fakultetu u Osijeku te je bila aktivna članica organizacije studenata povijesti ISHA. Autorica je nekoliko stručnih članaka o povijesti i engleskoj književnosti. Trenutno radi kao turistički vodič za istočnu Hrvatsku te živi u Osijeku