Koliko boja?, voditelj: Željko Gregorović, suradnici: Jelena Kišosondi i Filipa Igrec

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 12:00 - 13:00

Organizator:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
učenici osnovnih škola (4. razred) (do 30 učenika)

Detalji:

Na radionici će biti prikazan problem bojanja karte. Sudionici će samostalno i uz vođeno učenje otkrivanjem, na papiru i/ili pomoću računala, istraživati jednostavne primjere bojanja različitih mapa. Kartu treba obojiti tako da područja sa zajedničkom granicom budu raznobojna. Pitanje je vrlo praktično: koliki je najmanji broj boja dovoljan za bojenje svake karte pod spomenutim uvjetom? Može li se bilo koja karta obojiti najviše četirima bojama tako da susjedne države budu različito obojene? Ovo jednostavno pitanje pokazalo se jednim od najtežih problema u matematici, a upravo tim pitanjem zabavit će se i sudionici ove radionice.

Problem je najmanjeg dovoljnog broja boja za bojenje karata prirodan i vjerojatno se nikada neće pronaći ime čovjeka koji ga je prvi formulirao. Pisani trag o ovome problemu počinje s 23. listopadom 1852.g., a problem su tek 1977.g. riješili K. Appel i W. Haken koji su dali lijep povijesni prikaz problema, ali i pregledni prikaz njihova rada u kome su se služili računalima.

Primjena ovoga područja matematike na kreiranje različitih zanimljivih mapa obogatit će sudionike novim pogledom na područje matematike koje do sada nisu promatrali na ovaj način.

Biografija:

Voditelj:

Željko Gregorović, predavač, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku,

e-mail: zgregorovic@foozos.hr , mob. 098 9106266

 

Željko Gregorović je rođen 19. siječnja 1981. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Valpovu. Diplomirao je na Odjelu za matematiku, smjer matematika –informatika. Dobitnik je Rektorove nagrade. Nakon stjecanja diplome radio je nepune dvije godine u Strojarskoj tehničkoj školi Osijek kao profesor matematike i informatike, a od 2007. godine radi na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na mjestu predavača. Područje interesa  mu je metodika nastave Matematike i primjenjena matematika.

 

Suradnice:

Jelena Kišosondi, studentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku,

e-mail: jkisosondi@foozos.hr , mob. 095 5184701

Filipa Igrec, studentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku,

e-mail: fvanek@foozos.hr , mob. 091/942-4697

 

Jelena Kišosondi rođena je 28. veljače 1996. u Osijeku te živi u Osijeku. Studentica je 4. godine Integriranog sveučilišnoga Učiteljskoga studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (modul C-smjer engleski jezik). Dio je Volonterskog kluba FOOZOS te je volontirala i u Dječjem domu Klasje. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja položila je Deutsches Sprachdiplom (B1 razina). 2017. godine sudjelovala je na Festivalu znanosti kao suradnica na radionici Vrijeme za matematiku kroz igru, a 2018. godine kao predavačica na radionici u sklopu Zimske škole matematike pod temom Priča tangramom.

Filipa Igrec je rođena 22. lipnja 1991. u Osijeku. Živi u Osijeku. Studentica je 4. godine Integriranoga sveučilišnoga Učiteljskoga studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (modul A). Sudjelovala je u anketama i unosu podataka u sklopu kolegija Statistika i Makroekonomija na EFOS-u. 2017. godine sudjelovala je na Festivalu znanosti kao suradnica na radionici Vrijeme za matematiku kroz igru, a 2018. godine kao predavačica na radionici u sklopu Zimske škole matematike pod temom Priča tangramom.