Dodaj malo boje: Kako razvijene izvršne funkcije doprinose kvaliteti života djeteta i kako ih mjerimo?, predavačica: Sandra Vučković

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 17:00 - 17:45

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Studenti, opća populacija

Lokacija:
Soba 9

Detalji:

Izvršne funkcije su sposobnosti koje omogućuju ljudima sudjelovanje u svrhovitom i cilju usmjerenom ponašanju. U svakodnevnom životu se očituju pri usmjeravanju pažnje na određenu aktivnost, praćenju uputa, čekanju na svoj red za određenu aktivnost ili poštivanju pravila. Dakle, možemo reći da su izvršne funkcije zaista neophodne za obavljanje većine uobičajenih dnevnih aktivnosti. S obzirom da su te sposobnosti važne za uspostavljanje dobrih interpersonalnih odnosa s vršnjacima i odraslima te za razvoj vještina upravljanja vlastitim ponašanjem i osjećajima, cilj ovog izlaganja je predstaviti na koji način izvršne funkcije doprinose razvoju i kvaliteti života djeteta i upoznati načine na koje se one mogu mjeriti. Na ovom predavanju saznat ćete i kako se kod djeteta može osnažiti razvoj izvršnih funkcija te na taj način spriječiti pojava različitih teškoća u adolescenciji i odrasloj dobi.

Biografija:

Predavačica:

Sandra Vučković, Filozofski fakultet Osijek, Odsjek za psihologiju,  svuckovic@ffos.hr, 031/494-724

 

Sandra Vučković rođena je 1986. godine u Osijeku. Radila je kao stručni suradnik psiholog u osnovnoj i srednjoj školi te u području socijalne skrbi. Od ožujka 2018. godine zaposlena je kao asistent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Osijek. Izvodi nastavu iz kolegija Mjerenje u psihologiji, Praktikum iz eksperimentalne psihologije I i Praktikum iz eksperimentalne psihologije II. Doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Suradnica je na projektima Uloga izvršnih funkcija u prosocijalnom i društveno neprihvatljivom ponašanju djece, i Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika (ECLAT), koje financira Hrvatska zaklada za znanost i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, a čija je voditeljica izv.prof.dr.sc. Silvija Ručević. Ima završen prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija. Objavila je rad u koautorstvu na temu procjene izvršnih funkcija kod djece u sustavu socijalne skrbi te aktivno sudjelovala na više domaćih i međunarodnih konferencija.

http://www.ffos.unios.hr/psihologija/sandra-vuckovic