Interpretacije boja u europskoj i japanskoj kulturi, voditelj: Denis Njari, suradnik: Patrik Pokupić

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 10:00 - 10:45

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
učenici 3. razreda srednje škole (do 30 učenika), studenti diplomskog studija povijesti

Lokacija:
Prostorija 44

Detalji:

Svaka kultura je jedinstvena i ima sebi svojstven sustav vrijednosti, pravila i normi. Da bismo uspješno shvatili druge kulture, važno je znati da se one razlikuju od naše kulture i da ih ne možemo prosuđivati na osnovu kriterija koji su primjenjivi u našoj (europskoj) kulturi, jer to vodi do etnocentrizma. Način na koji ljudi percipiraju i interpretiraju boje znatno se razlikuje od kulture do kulture. Primjerice, u zapadnjačkim kulturama, sasvim je primjereno odijevati crnu odjeću za sprovode, dok u japanskoj kulturi ljudi na sprovodima odijevaju bijelu odjeću. Cilj ove radionice je osvijestiti razlike u interpretaciji i značenju boja u zapadnjačkim kulturama i japanskoj kulturi. Kroz razne aktivnosti, sudionici će analizirati značenje boja u vlastitoj kulturi, a zatim kroz aktivnosti uspoređivati ta značenja s onima u japanskoj kulturi. Samim time postat će svjesni razlika u tumačenju boja u dvjema kulturama, kao i činjenice da nijedno od navedenih tumačenja nije ispravno ili neispravno, nego da su oba ispravna unutar određenih kultura.   

Biografija:

Voditelj:

Denis Njari, Filozofski fakultet u Osijeku, dnjari@ffos.hr, 031/494-675

Nakon završenog diplomskog studija povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, doktorirao je 2016. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s temom 'Stanovništvo Hrastina, Laslova, Korođa i Retfale u 18. i prvoj trećini 19. stoljeća'. 2011. godine radio je kao arhivist-pripravnik za starije arhivsko gradivo u Državnom arhivu u Osijeku. Od 2011. do 2015. radio je kao učitelj povijesti u osnovnim školama u Laslovu, Korođu, Podgoraču i Đakovu. Od 2015. do 2017. godine bio je lektor hrvatskog jezika u Szombathelyu, na Pedagoškom fakultetu Dániel Berzsenyi Zapadnomađarskog sveučilišta. Od listopada 2017. radi kao docent na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Osijeku na kolegijima srednjega vijeka. Autor je četiriju knjiga i tridesetak znanstvenih, stručnih i drugih radova.

 

Suradnik:

Patrik Pokupić, Filozofski fakultet Osijek, patrik.pokupic@gmail.com, 099-407-8182

Patrik Pokupić rođen je 07. ožujka 1997. godine u Virovitici. Osnovnu školu Augusta Cesarca u Špišić Bukovici, a poslije toga pohađao je Gimnaziju Petra Preradovića u Virovitici, smjer opća gimnazija. 2015. godine upisao je preddiplomski studij povijesti i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a 2018. godine postao je apsolvent treće godine povijesti i pedagogije. Trenutno radi kao asistent u nastavi u osnovnoj školi Tin Ujević u Osijeku.