Fahnen und Wappen der deutschsprachigen Länder und ihre Farben, voditeljice: Melita Aleksa Varga i Ana Keglević

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 8:50 - 9:35

Organizator:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Učenici gimnazije

Detalji:

Učenici će na osnovi informacija s poster prezentacije 8.travnja 2019.godine  i uručaka koje su pripremili studenti Filozofskoga fakulteta kroz radionicu i kviz znanja pokazati znaju li boje koje se koriste na njemačkim zastavama i grbovima.. Tema radionice i kviza znanja su boje na zastava njemačkoga govornog područja. Iz razloga što se radionica radi s učenicima gimnazije, izabrani su oni elementi koji se tematski uklapaju u plan i program nastave njemačkoga jezika te su prilagođeni njihovoj razini znanja.

Biografija:

Voditeljice:

doc.dr.sc. Melita Aleksa Varga, Filozofski fakultet u Osijeku, maleksa@ffos.hr, +098547690

Ana Keglević, asistentica, Filozofski fakultet u Osijeku, akeglevic@ffos.hr, 091 940 44 67

Studenti diplomskoga studija germanistike, nastavničkog usmjerenja

 

Melita Aleksa Varga docentica je na Odsjeku za njemački jezik i književnost. Do sada je objavila više od 60 znanstvenih i stručnih radova, područje njenog istraživanja su korpusna lingvistika, paremiologija i frazeologija, metodika nastave njemačkoga kao stranoga jezika te usvajanje njemačkoga kao drugog i stranoga jezika. Članica je Državnog povjerenstva za stručne ispite iz njemačkoga jezika, ispitivačica metodike. Kroz seminare na Županijskim i ostalim stručnim vijećima za njemački jezik u stalnome je kontaktu s nastavnicima i nastavom njemačkoga jezika u osnovnim i srednjim školama. Popis radova i životopis dostupan je na web stranici http://www.ffos.unios.hr/cv/18/germanistika/melita-aleksa-varga

 

Ana Keglević asistentica je na Odsjeku za njemački jezik i književnost od 2016. godine. Osnovnu školu pohađala je u Njemačkoj. Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti završava 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Diplomirala je 2015. godine te stekla akademski naziv magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Popis radova dostupan je na web stranici https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=357883

 

Suradnici:

Studenti diplomskoga studija germanistike, nastavničkog usmjerenja koji pohađaju izborni kolegij „Elementi kulture i civilizacije u nastavi njemačkog jezika“