BOJE MODERNOG SVIJETA, predavači: Luka Šarić i Tomislav Keser

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 11:30 - 12:15

Mjesto održavanja:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Kampus K2-1

Detalji

Ovo predavanje obuhvatiti će osnovno o bojama u svijetu s naglaskom na korištenje boja u modernim tehnologijama. Uvodnom riječju ukratko će se uvesti i objasniti osnovni pojmovi i činjenice o bojama. Slijedit će kratki povijesni pregled unutar kojega će se istaknuti najvažnije osobe zaslužne za njihovu interpretaciju, ali i najvažnije teorije bitne za njihovo shvaćanje. Predavanje će biti zaokruženo prikazivanjem korištenja boja u modernom svijetu (u medicini, IT sektoru, industriji, te drugi).

Biografija:

Predavači:

Luka Šarić, mag. ing. el., TEO – Belišće/FERIT Osijek

(FERIT Osijek, luka.saric@etfos.hr, luka.saric.zg@gmail.com, +385 31 224 600)

e-mail:     luka.saric.zg@gmail.com, luka.saric@etfos.hr

tel:           +385 31 224 600

mob:        +385 95 517 79 78

 

Rođen 14.08.1993. u Našicama, trenutno prebivalište je u Osijeku. Pohađao je osnovnu školu Jagode Truhelke u Osijeku te završio s odličnim uspjehom. Nakon toga upisuje zagrebačku XV. gimnaziju koju završava s vrlo dobrim uspjehom. 2012. godine upisuje preddiplomski studij elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, koji završava 2014. godine s vrlo dobrim uspjehom.

2018. diplomirao na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u Osijeku sa diplomskim radom pod nazivom „Programsko rješenje za razmjenu podataka između frekvencijskog pretvarača i Simatic 1500 plc-a temeljeno na Modbus RTU/RS 485 protokolu“ pod mentorstvom doc.dr.sc. Tomislava Keser.

Dobro se služi engleskim jezikom i uči njemački jezik. Od računalnih vještina ima dobro vladanje Microsoft Office alatima, osnovna znanja u programskim paketima Matlab, FEMM, Agros2D, programskim jezicima (C, C++, C#, Pascal) te programskom alatu za crtanje (AutoCAD). Nastupao je na Festivalima znanosti s temama „Pretvaranje svjetlosnog elektromagnetskog vala u električnu energiju“ (2014.) i „Solarne elektrane“ (2015.). U slobodno vrijeme se bavi vožnjom bicikla i košarkom.

doc.dr.sc. Tomislav Keser, u svojstvu mentora

(FERIT Osijek, tomislav.keser@ferit.hr, +385 31 495 419)

Tomislav Keser rođen je u Vinkovcima. Akademsku naobrazbu stječe u Osijeku na elektrotehničkom fakultetu Osijek gdje se kasnije zapošljava te u svojstvu docenta radi i danas. Područje znanstvenog i stručnog interesa obuhvaća tematiku računalnog vida, obrade slike, arhitekture računala, elektronike, CAD/CAM dizajna elektroničkih sustava, industrijskih upravljačkih rješenja, inteligentnih mjernih sustava kao i računalnih sustava specijalne namjene. Kao autor ili koautor objavio je nekoliko desetaka radova na raznim znanstvenim i stručnim skupovima, časopisima te je autor jedne knjige. Kao suradnik radio je na pet znanstvenih i stručnih projekata a u svojstvu voditelja bio je na jednom projektu. Pod njegovim mentorstvom izrađeno je nekoliko desetaka diplomskih i završnih radova studenata elektrotehničkog fakulteta u Osijeku te je vođeno više generacija studenata na festivalima znanosti u svojstvu mentora i stručnog savjetnika.