Boje i termografska dijagnostika u elektrostrojarstvu, predavač: Krešimir Miklošević, suradnici: Vedrana Jerković Štil i Željko Špoljarić

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 10:00 - 10:45

Organizator:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
Laboratorij za električne strojeve i pogone

Detalji:

Dijagnostika električnih strojeva i pogona u tehničkoj znanosti područje je koje se vrlo intenzivno razvija. U elektrostrojarstvu postoje različite metode dijagnostike održavanja elektromotornih pogona. Da bi metoda bila učinkovita neophodno je odabrati  mjesto i  veličine iz kojih će se dobiti najviše podataka za dijagnostiku kvara. Njihovom primjenom kvarove možemo otkriti na vrijeme, odnosno u ranijoj fazi njihova nastanka. Tipične kvarove električnih motora kao što su oštećenja izolacije namota, kvarovi paketa statora i rotora se mogu otkriti primjenom termovizije. Termovizija je instrumentalna metoda koja omogućuje mjerenje emisije infracrvenih zraka koje emitira objekt ispitivanja čija je temperatura iznad apsolutne nule. Primjena indirektne metode omogućuje identificiranje i smanjenje gubitaka energije električnih motora te uočavanje loših spojeva. Za pouzdanu dijagnostiku je potrebno razvijati i poznavati algoritme obrade i promatranja toplinskih veličina. Na taj način boja postaje jedan od osnovnih kriterija za ocjenu elektromehaničkoga stanja asinkronog motora. Primjenom suvremenih dijagnostičkih metoda održavanja elektromotornih pogona dodatno će se približiti i popularizirati uloga boja i primjena termovizije u elektrostrojarstvu.

Biografija:

Predavač:

Dr.sc. Krešimir Miklošević, viši predavač

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

kresimir.miklosevic@ferit.hr

mob: +385912246118

tel: +38531224630

web stranica: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/kmiklose#anc

Životopis:

Krešimir Miklošević rođen je 23. veljače 1980. u Vinkovcima. Poslijediplomski doktorski studij elektroenergetike završio je na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 2017. godine. Na istom fakultetu zaposlen je od 2007. godine kao član Zavoda za elektrostrojarstvo. Član je istraživačke grupe za napredne industrijske sustave. Nastavu predaje na sveučilišnim i stručnim studijima smjera Elektroenergetika i Automatika. Suradnik je na temeljnim i izbornim kolegijima koji se bave problematikom vezano za područje Električnih strojeva i pogona. Aktivno se koristi LMS i LCMS konfiguracijskim sustavima za elektronsko učenje. Mentor i sumentor je na velikom broju završnih i diplomskih radova. Recezent je u više domaćih i inozemnih znanstvenih časopisima. Područje njegovog znanstvenog i stručnog interesa su Automatizirani elektromotorni industrijski pogoni. Posebno područje znanstvenog interesa su Prijelazne pojave u elektroenergetskim i industrijskim sustavima. Autor je i koautor znanstvenih radova u časopisima i zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom. Dobitnik je priznanja za najbolji znanstveni rad na međunarodnoj konferenciji 2008. godine u kategoriji mladi znanstveni istraživači. Suradnik je na sveučilišnom projektu pod naslov Primjena metode mekog računarstva za strojeve i uređaje. Član je IEEE organizacije i član sekcija Power & Energy Society i Energy Conversion od 2011. Član je DAAAM International Vienna, Austrija od 2008. 

 

Suradnici:

Dr.sc. Vedrana Jerković Štil , poslijedoktorantica

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

vedrana.jerkovic@ferit.hr

mob: +385912246142

tel: +38531224630

web stranica: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/vjerkovi#anc

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku 2007. godine te stekla zvanje dipl. ing. Elektrotehnike, smjer Automatika i procesno računarstvo. Sljedeće godine na istom fakultetu je upisala poslijediplomski doktorski studij, smjer Elektroenergetika, koji je završila 2014. godine. Tema doktorske disertacije je Stabilizator Elektromehaničkih njihanja sinkronog generatora zasnovan na energetskim funkcijama, a mentor doc.dr.sc. Muharem Mehmedović. Od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u zvanju asistentice, a od 2014. godine u zvanju posiljedoktoranda. Na Fakultetu održava nastavu iz više predmeta vezanih uz električne strojeve i pogone. Sudjelovala je na više međunarodnih konferencija te je autorica nekoliko članaka u znanstvenim časopisima. Sumentorica je na više završnih i diplomskih radova.

Dr.sc. Željko Špoljarić, viši predavač

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

zeljko.spoljaric@ferit.hr

mob: +385912246106

tel: +38531224630

web stranica: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/zspoljar#zspoljar

Dr. sc. Željko Špoljarić, dipl.ing. završio je 2006. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku diplomski studij i stekao zvanje dipl.ing. elektrotehnike, smjer elektroenergetika. Godine 2016. doktorirao je na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku na temu Simulacijski model energetskih transformatora za analizu struje uklopa pod mentorstvom prof.dr.sc. Marinka Stojkova. Održava nastavu iz skupine elektrostrojarskih predmeta vezanih uz električne strojeve i pogone na stručnom, preddiplomskom i diplomskom studiju elektrotehnike. Glavna područja njegovog znanstvenog i stručnog interesa su vezana uz upravljanje i modeliranje električnih strojeva, analizu prijelaznih pojava energetskih transformatora, dijagnostiku i upravljanje električnih strojeva i industrijska mjerenja.