Sve boje podataka, voditelji: Adela Has, Marinela Knežević, Marijana Zekić-Sušac i Dario Šebalj

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 10:00 - 10:45

Organizator:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Dvorana 11

Detalji:

Analiza podataka je brzorastuće područje i sveprisutno je oko nas. Kako bismo bolje razumjeli podatke i njihove međuodnose, prvo ih moramo vizualno prikazati. Kvalitetna vizualizacija može igrati ključnu ulogu u odgovaranju na zanimljiva pitanja u vezi s podacima. Cilj je ove radionice upoznati prisutne s važnošću vizualizacije podataka, na koji način ih prezentirati i koje BOJE koristiti, odnosno izbjegavati prilikom prikaza podataka. Na tržištu postoje brojni softveri za vizualnu analitiku. U ovoj radionici koristit će se alat Tableau, jedan od najpoznatijih alata za vizualnu analitiku. Prisutni će imati priliku vizualizirati podatke koristeći alat Tableau i dobiti odgovore na brojna zanimljiva pitanja.

Biografija:

Voditelji:

Adela Has, asistentica, Ekonomski fakultet u Osijeku, adela.has@efos.hr, 091/22-44-106, www.efos.unios.hr/ahas

Diplomirala je 2010. na Ekonomskome fakultetu u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, te je doktorandica međunarodnoga Međusveučilišnog interdisciplinarnog doktorskoga studija Poduzetništvo i inovativnost u Osijeku. Na Ekonomskome fakultetu u Osijeku izabrana je u suradničko zvanje asistentice za polje ekonomije grana poslovna informatika i sudjeluje u nastavi na informatičkim kolegijima. Članica je međunarodnog udruženja Association of Information Systems (AIS), Hrvatskoga društva za operacijska istraživanja. Od 2017. godine istraživačica je na projektu MERIDA (Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike). Do sada je objavila nekoliko radova u časopisima  i zbornicima s međunarodnih konferencija.

 

Marinela Knežević, asistentica, Ekonomski fakultet u Osijeku, marinela.knezevic@efos.hr, 099/362-49-72, www.efos.unios.hr/mknezevic

Diplomirala je na diplomskome studiju matematike, smjer Financijska matematika i statistika na Odjelu za matematiku 2018. godine. Zaposlena je od 1. listopada 2018. godine na Ekonomskome fakultetu u Osijeku kao asistentica-doktorandica na “Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, u okviru kojega radi na istraživačkome projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom "Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike", čija je voditeljica prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac. Doktorandica je na poslijediplomskome sveučilišnome doktorskome studiju Informacijske znanosti na Fakultetu za organizaciju i informatiku Varaždin, Sveučilište u Zagrebu.

 

Marijana Zekić-Sušac, redovita profesorica u trajnome zvanju, marijana@efos.hr, 091/22-44 -067, http://www.efos.unios.hr/mzekic/

Diplomirala je 1990. na Ekonomskome fakultetu u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, a doktorirala 2000. godine na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu. Na Ekonomskome fakultetu u Osijeku kao redovita profesorica u trajnome zvanju. Do sada je objavila, u koautorstvu, dvije knjige, nekoliko poglavlja u monografijama, a samostalno dva web priručnika i jednu zbirku zadataka. U znanstvenim časopisima i zbornicima s međunarodnom recenzijom objavila je preko 50 radova i desetak radova u domaćim časopisima i zbornicima s konferencija. Članica je nekoliko stručnih udruženja, kao što su Association of Information Systems (AIS), IEEE, International Neural Networks Society (INNS), Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI), čija je predsjednica od 2012. godine do 2017., kao i urednica časopisa Croatian Operational Research Review.

 

Dario Šebalj, asistent, Ekonomski fakultet u Osijeku, dsebalj@efos.hr, 091/22-44-147, www.efos.unios.hr/dsebaljvk

Na EFOS-u je 2009. godine završio preddiplomski studij Poslovne informatike, a 2011. godine i diplomski studij Poslovne informatike. Godine 2014. upisao je poslijediplomski doktorski studij Management. U svibnju 2014. godine zapošljava se na EFOS-u kao asistent na Katedri za kvantitativne metode i informatiku. Sudjeluje u izvođenju nastave na nekoliko kolegija smjera Poslovna informatika.

Istraživač je na jednom znanstvenom projektu – MERIDA (Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike) te na jednome stručnome projektu – MLL (Suvremeno logističko obrazovanje: Certificirani modul na diplomskom studiju). Dosad je sudjelovao kao autor na nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija te objavio ukupno dvanaest znanstvenih i stručnih radova. Osim kao autor, sudjelovao je i u organizaciji međunarodnih simpozija „Business logistics in Modern Management“ i „International Conference on Operational Reserach KOI“.

 

Suradnici:

Studenti studija Poslovna informatika