Sve boje ekonomije: bijela, siva, crna , tamna i zelena, predavačice: Marija Tolušić, Petra Čurčić, Sara Karan, Antonela Verković, Petra Franjić i Ana Čančar

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 13:00 - 14:00

Organizator:
Akademija za umjetnost i kulturu, Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti

Lokacija:
Odsjek za kulturu i kreativne industrije, Trg Sv.Trojstva 3, P8

Detalji:

Što se krije iza pojedine, bojom obilježene, ekonomije? Odražavaju li boje realnost našega gospodarskoga djelovanja? Je li bijela ekonomija uvijek zakonita i moralna? Pokrećući poslove i razvijajući određene djelatnosti, radimo li uvijek u bijeloj zoni (zakonito)? Koliko je siva, crna, tamna ekonomija izvan zakona i moralnosti? Donosi li zelena ekonomija određene konkurentske prednosti? Koliki je udio pojedine ekonomije u ukupnoj ekonomiji te kakav je i koliki njezin utjecaj na razvoj gospodarstva i životni standard ljudi u Republici Hrvatskoj? Sve su to pitanja na koja će se dati odgovori kroz tri odvojena predavanja / prezentacije.

Biografija:

Predavači:

Marija Tolušić, univ. spec. oec., v. predavačica

Viša predavačica na Akademiji za umjetnost i kulturu, Odsjek za kulturu i kreativne industrije (mtolusic@kulturologija.unios.hr / 031 224-227). Rođena u Osijeku 18. prosinca 1960. Od 1. travnja 2013. radi na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju, a zatim na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije, menadžmenta, marketinga, poduzetništva. Diplomski studij Razmjena i tržište završila je na Ekonomskome fakultetu u Osijeku 1983., a poslijediplomski specijalistički studij Marketing  posebnih  područja završila na Ekonomskome fakultetu u Osijeku 2015. Do sada je objavila dvadesetak radova i sudjelovala na četiri međunarodna znanstvena skupa.

 Petra Čurčić, studentica 3. godine prediplomskoga studija Akademije za umjetnost i kulturu, Odsjeka za kulturu i kreatinve industrije Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer Kulturalni menadžment (pcurcic46@gmail.com / 095 753 8196). Rođena u Livnu, 24. prosinca 1997. godine. Opću gimnaziju Marka Marulića u Tomislavgradu završila 2016. godine te iste godine upisuje preddiplomski studij Kulturalnoga menadžmenta na Odjelu za kulturologiju. Volontirala je na događaju Noć muzeja u Osijeku i aktivna je članica HKUD-a Željezničar u Osijeku. Radi kao dopisnik za lokalni portal Tomislavnews.com i nagrađena je za najbolji literarni rad povodom 20. obljetnice Brigade kralja Tomislava u Tomislavgradu.

Sara Karan, studentica 3. godine prediplomskogA studija Akademije za umjetnost i kulturu, Odsjeka za kulturu i kreativne industrije (sarak634@gmail.com / 098 170 5204). Rođena u Požegi, 14. srpnja 1997. godine. Nakon završene srednje Ekonomske škole u Požegi, smjer hotelijersko-turistički tehničar, 2016. godine upisuje smjer Kulturalni menadžment na Odjelu za kulturologiju u Osijeku. Sudjelovala u projektu i radionicama na Danube CulturalConference u Pečuhu. U budućnosti želi steći što više znanja u području turizma, kulture, menadžmenta i marketinga.

Antonela Verković, studentica 3. godine preddiplomskoga studija Akademije za umjetnost i kulturu, Odsjeka za kulturu i kreatinve industrije Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer Kulturalni menadžment (verkovicantonela@gmail.com / 0993478006). Rođena 31. prosinca 1997. godine u Zagrebu. Završila srednju Ekonomsku i trgovačku školu Ivana Domca u Vinkovcima, nakon čega 2016. godine upisuje Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku. Trenutno, uz studij, piše za portal Osijek News i Nacionalni portal, uz što vodi i društvene mreže. Sudjelovala je u radionicama na projektu Danube Cultural Conference u Pečuhu.

Petra Franjić, studentica 3. godine prediplomskoga studija Akademije za umjetnost i kulturu, Odsjeka za kulturu i kreativne industrije (pfranjic08@gmail.com / 095 813 8824). Rođena u Osijeku, 8. kolovoza 1997. godine. Nakon završene srednje škole u Valpovu, smjer opća gimnazija, 2016. godine upisuje smjer Kulturalni menadžment na Odjelu za kulturologiju u Osijeku.

Ana Čančar, studentica 2. godine prediplomskoga studija Akademije za umjetnost i kulturu, Odsjeka za kulturu i kreativne industrije Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer Kulturalni menadžment (anacancar8@gmail.com). Rođena  28. kolovoza 1996. godine u Slavonskome Brodu. Završila Jezičnu gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskome Brodu. Bavi se sportom (trčanje i plivanje) te aktivnostima u prirodi. Pohađa kolegij zbor na Akademiji.