„McDonaldizacija društva: Zašto crvena i žuta? – semiotička analiza“, predavačica: Snježana Barić-Šelmić

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 10:00 - 10:45

Organizator:
Akademija za umjetnost i kulturu, Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Odsjek za kulturu i kreativne industrije Zgrada Rektorata, Trg Sv. Trojstva 3, Predavaonica P8

Detalji:

Postpostmoderno vrijeme današnjosti obiluje vizualnim kodovima i znakovima, koje čovjek kreira, stvara, čita/promatra te živi u njima. E. Cassirer je rekao kako čovjek živi u simboličkim univerzumima. Danas, kada govorimo o Homo vidensu, to je izraženije no ikada prije. Simboli i boje jače i snažnije no ikada odašilju kodirane poruke s digitalnih pokretnih ekrana te se semiotičko čitanje tih simbola i boja javlja kao nova pismenost. Kako bi Homo videns mogao jasno čitati kodove koji su mu upućeni, poglavito u vidu simbola i boja, velike su se kompanije pobrinule pojednostaviti ih i 'urezati' mu ih izravno u um. Kako se u reklamnome (i medijskome) diskursu koriste znakovi i simboli te kako se njima 'manipulira' u integriranim komunikacijama, autorica će govoriti na predavanju.

Biografija:

Predavačica:

Snježana Barić-Šelmić, asistentica

Odsjek za kulturu i kreativne industrije Akademija za umjetnost i kulturu

Snjezana.baric@gmail.com; 099 324 0602

 

Asistentica je na Odsjeku za kulturu i kreativne industrije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Područja znanstvenog interesa su joj informacijske i komunikacijske znanosti, masovni i novi mediji, integrirane komunikacije, društvo i identitet. Diplomirala je na Odjelu za kulturologiju te stekla naziv magistre kulturologije i medijske kulture. Godine 2015. upisala je poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij na Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera – smjer Kulturologija – modul Medijska kultura. Završila je menadžerske programe IEDC Bled School of Management i Management Zentrum St. Gallen.

Radno iskustvo stječe u financijskome sektoru, gdje je od 2000. do 2008. godine bila direktorica Marketinga i Odnosa s javnošću Slavonske banke d.d. Osijek te od 2008. do 2016. godine direktorica Marketinga Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb.

Sudjeluje na tuzemnim i inozemnim znanstvenim konferencijama i simpozijima, objavljuje znanstvene radove te priređuje i uređuje zbornike radova.