Colours all around us, voditeljica: Ružica Tokić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 17:00 - 17:45

Organizator:
Gimnazija Gaudeamus, Školska ul. 6, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Detalji:

Cilj ove radionice je osvijestiti djeci vrtićke i predškolske dobi boje koje nas okružuju te ih potaknuti da koriste osnovni vokabular vezan uz boje na engleskom jeziku. Kroz aktivnosti u ovoj radionici djeca uče uz pomoć kartica imenovati boje na engleskom jeziku. Djeca također razvijaju motoričke sposobnosti kroz aktivnost u kojoj papirić određene boje trebaju provući kroz zadani kartonski okvir. Pjevamo pjesmu o bojama na engleskom jeziku te pričamo priču o mačku Cookie-ju koji se ne može odlučiti koja mu je omiljena boja. Nakon toga djeca imenuju svoju omiljenu boju te prema uputama bojaju radni listić. U završnom dijelu razgovaramo o bojama koje smo naučili te zaključujemo kako su boje svuda oko nas. Nakon ove radionice djeca će moći imenovati boje na engleskom jeziku te iskazati koje su boje objekti oko nas.

Biografija:

Voditeljica:

Ružica Tokić, asistentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, rtokic@foozos.hr, 091/892-0809

Ružica Tokić rođena je 20.8.1988. Od 2015. asistentica je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja obiteljske pedagogije te pedagogije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa je obiteljska pedagogija te kultura odgojno-obrazovne ustanove.

Završila je Filozofski fakultet u Osijeku 2013. te stekla zvanje magistre edukacije engleskog jezika i književnosti i magistre pedagogije.

Od 2012. radila je za školu stranih jezika Pučko otvoreno učilište predavajući engleski jezik u predškolskim skupinama. Također, vodila je tečaj engleskog jezika za osnovnoškolski uzrast. Od 2014. radila je kao vanjska suradnica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Slavonskom Brodu. Nadalje, radila je u privatnoj školi Gaudeamus u sklopu posebnog programa Integrirane igraonice gdje je obuhvaćeno učenje engleskog jezika, informatike te glazbenog i brbljaonice. Od 2014. do 2015. radila je u osnovnoj školi „Tin Ujević“ na mjestu pedagoga te je 2015. položila državni stručni ispit. Akademske 2015./2016.godine upisala je poslijediplomski doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku.