Šareni pokusi, voditeljica: Ana Amić, suradnice: Martina Šrajer Gajdošik, Klara Štingl i Rea Miletić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 16:00 - 16:45

Organizacija:
Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje, Ružina 32, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Detalji:

Radionica se sastoji od nekoliko pokusa u kojima se pomoću boja i promjene boje objašnjavaju osnovni kemijski pojmovi, a cilj radionice je na zabavan način kemiju približiti djeci nižih razreda osnovne škole. U sklopu radionice izvoditi će se zanimljivi pokusi za koje su potrebni jednostavni i bezopasni sastojci, koji se koriste u svakodnevnom životu.

Biografija:

Voditeljica:

Dr. sc. Ana Amić, Odjel za kemiju, aamic@kemija.unios.hr, 031/399-980

Studirala sam na Odjelu za kemiju i Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tijekom studija primila sam Rektorovu nagradu i nagradu Lions kluba Osijek. Doktorirala sam u svibnju 2017. godine. Sudjelujem u organizaciji i realizaciji nastave nekoliko predmeta na preddiplomskom studiju kemije. Područja rada su računalno istraživanje antioksidacijskih mehanizama polifenolnih spojeva, kemizam okoliša te organske sinteze. Sudjelovala sam na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Član sam Hrvatskog kemijskog društva.

Suradnice:

Doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik, Odjel za kemiju, msgajdosik@kemija.unios.hr, 031/399-955

Rođena sam 1983. u Osijeku. Diplomirala sam 2008. godine na Prehrambeno- tehnološkom fakultetu u Osijeku, a doktorirala 2014. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Stručno usavršavanje odradila sam na Institutu za analitičku kemiju Sveučilišta u Beču te u SAD-u na Brown University i u Rhode Island hospital, Providence. Dobitnica sam Fulbright-ove stipendije za 2010. godinu. Znanstveni interes uključuje analizu proteina iz kompleksnih bioloških uzoraka, utjecaj organskih spojeva na proteome mikroorganizama te praćenje procesa karcinogeneze. Koautor sam 15 znanstvenih radova od kojih je 12 citirano u CC te jednog poglavlja u knjizi. Sudjelovala sam na 2 znanstvena projekta financirana od strane HRZZ-a. Član sam Hrvatskog društva kemičara i Hrvatskog društva za proteomiku.

 

Klara Štingl, studentica, Odjel za kemiju, klara.stingl@hotmail.com , 099/722 0004

Trenutno studiram na Odjelu za kemiju, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na drugoj sam godini preddiplomskog studija. Prethodno sam pohađala Klasičnu gimnaziju u Zagrebu, odakle sam i rodom.

 

Rea Miletić, studentica, Odjel za kemiju, rmiletic@kemija.unios.hr, 098/256 441

Studentica sam druge godine preddiplomskog studija na Odjelu u kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Završila sam V. gimnaziju u Zagrebu.