BOJAMA DO ZDRAVLJA, predavačice: Mirjana Kralj-Vasilj, Brankica Juranić i Kasandra Musović

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 13:45

Organizator:
Medicinska škola Osijek, Vukovarska ul. 209, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Učenici završnih razreda medicinske škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:

Boja je svjetlost različitih valnih duljina i frekvencija. Utjecaj boja i njihovo djelovanje na tijelo, um i duh čovjeka, u prošlosti je prepoznato još u starim civilizacijama, Egiptu, Grčkoj, Kini, Perziji, koje su ih značajno i na različite načine koristile.

Svaki pojedinac, iz vlastitog iskustva može prepoznati utjecaj boja: neke boje su najdraže, neke boje deprimiraju, neke  uveseljavaju, a neke smiruju. Boja pobuđuje naše osjećaje, naša sjećanja i reakcije.  

U medicini se danas sve češće koristi kromoterapija-liječenje bojama, kao holistička metoda liječenja, posebno kod saniranja određenih stanja (alergije, upale, migrene, psihičke tegobe). Učinak kromoterapije temelji se na činjenici da sve ima vibracije i djeluje na određenoj frekvenciji, uključujući i ljudska bića, na koja različite frekvencije svjetlosti – boje, mogu imati duboke i ljekovite učinke. Boje višestruko djeluju na sve dimenzije čovjeka, oslobađajući blokade u protoku energije, pomažu u opuštanju potisnutih sadržaja i emocionalnog naboja, te ih je moguće uspješno koristiti za poboljšanje raspoloženja, umirenje i liječenju pojedinih stanja i bolesti.

Suvremeni znanstvenici smatraju da liječenje bojama predstavlja jednu od najperspektivnijih i učinkovitih metoda liječenja.

Biografija:

Predavačice:

MIRJANA KRALJ-VASILJ, magitra sestrinstva rođena: 29.06.1964. godine

Obrazovanje: 2012. Diplomirala, Diplomski studij sestrinstvo u Osijeku i  upisala poslijediplomski doktorski studij u Osijeku. Radno iskustvo: zaposlena u medicinskoj školi  u Osijeku. Aktivni sudionik akcija:“ Za osmjeh djeteta u bolnici“ i „Rodilište-prijatelj djece“. Aktivno sudjelovala u osnivanju i radu Savjetovališta za djecu, mladež i roditelje, u organizaciji  UNICEF-a, za pomoć djeci i roditeljima u ratu i poslije rata (1993.-1995.)

E-mail: kralj.vasilj.mirjana@gmail.com.

BRANKICA JURANIĆ, magistra sestrinstva,  studentica na poslijediplomskom doktorskom studiju u Osijeku. Zaposlena u KBC – Osijek, odjel kardiologije. Aktivno sudjelovala na više domaćih i međunarodnih skupova. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Članica je Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS), Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a), Hrvatskog društva za palijativnu medicinu (HDPM).

E- mail: juranicbrankica@gmail.com

 

KASANDRA MUSOVIĆ, magistra sestrinstva. Studentica na poslijediplomskom studiju u Mariboru. Aktivno je sudjelovala na domaćim i međunarodnim simpozijima. Zaposlena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.

E-mail: kasandra.musović@gmail.com