Kako boje upijaju svjetlost?, voditeljica: Maja Varga Pajtler, suradnici: Ivana Martić, Josipa Šumanovac, Darko Kramar, Josip Matić, Antun Bestvina, Rafaela Hujbert i Atino Franić**

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 11:00 - 11:45
srijeda 10.4.2019., 15:00 - 15:45

Organizacija:
Odjel za fiziku, Gajev trg 6, Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija (prostorija):
Predavaonica 68

Detalji:

Zašto predmeti imaju boju? Odakle dolaze boje? Kako predmeti različitih boja reagiraju na svjetlost? Koju boju odjeće trebamo obući ako želimo da nam ljeti bude manje vruće? Na ova i još neka pitanja odgovorit ćemo kroz niz zanimljivih pokusa.

Biografija:

Voditeljica:

doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler

Odjel za fiziku

mvarga@fizika.unios.hr

Maja Varga Pajtler diplomirala je matematiku i fiziku, a doktorirala nuklearnu fiziku. Od 2017. radi kao docentica na Odjelu za fiziku. Nastavna djelatnost obuhvaća nastavu iz područja opće fizike, dok joj je znanstvena djelatnost fokusirana na istraživanje nanomaterijala.

http://www.fizika.unios.hr/maja-varga-pajtler

098 294 189

 

Suradnici:

Ivana Martić

Josipa Šumanovac

Darko Kramar

Josip Matić

Antun Bestvina

Rafaela Hujbert

Atino Franić

 

Navedeni studenti su redovni studenti preddiplomskog studija fizike i informatike na Odjelu za fiziku.

Napomena:

** Sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti najkasnije do 1. travnja na e-mail mvarga@fizika.unios.hr. Maksimalni broj polaznika radionice je 25