OBOJANI SVIJET, voditelj: Ivan Miškulin, suradnice: Maja Miškulin, Nika Pavlović, Albina Dumić, Terezija Berlančić, Lea Dumić i Veronika Raiz

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 10:00 - 10:45

Organizator:
OŠ Franje Krežme, Školska ul. 3, 31 000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Učenici osnovne škole (1. razred)

Detalji:

Ulaskom u naše oko, svjetlosna zraka se lomi kao u prizmi te se raspršuje u spektar boja. Tzv. bijelo svjetlo je vidljivi dio tog spektra (cca 380-750nm) tj. jedan mali dio na koje je ljudsko oko osjetljivo. Svaka boja nosi određenu energiju, valnu duljinu i frekvenciju. Kako će netko doživjeti neku boju stvar je percepcije i subjektivne interpretacije. Boje su oduvijek služile kako za predstavljanje tradicionalne, vjerske i kulturne simbolike tako i za fizičke i psihičke osjećaje. Moguće je uz samo jednu boju opisati neki događaj ili raspoloženje. One djelotvorno utječu na ljudski organizam i psihu te mogu uravnotežiti emotivno stanje čovjeka. I najmanja razlika u boji može izazvati drugačije djelovanje. Cilj ove interaktivne, kreativno-edukativne radionice je upoznati sudionike sa spektrom koji se sastoji od šest boja (tri primarne i tri sekundarne boje). Tijekom radionice, sudionici će u grupama kroz igru, bojanje i razgovor provesti tri eksperimenta, navesti koje sve boje poznaju, upoznati se s primarnim i sekundarnim (izvedenim) bojama kao i spoznati koje su tople, a koje hladne boje te naučiti što je to spektar boja. Probati će pomiješati tonove raznih boja i zaključiti koje nove boje iz njih mogu nastati te naučiti što su to nijanse tj. što je to ton boje i koliko mogu biti male razlike između njih.     

Biografija:

Voditelj:

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin

Katedra za javno zdravstvo

ivan.miskulin@mefos.hr

091/2241 500

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin, rođen je u Osijeku 1978. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 2004. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u lipnju 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U studenom 2016. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz interdisciplinarnog znanstvenog područja (izborna polja: ekonomija i javno zdravstvo i zdravstvena zaštita). U razdoblju od ožujka 2005. do prosinca 2015. godine radio je u Hypo Alpe- Adria-Bank d. d. u Osijeku. Od prosinca 2015. godine zaposlen je na Medicinskom fakultetu Osijek, trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u Katedri za javno zdravstvo. Tijekom 2009. godine  bio je stipendist Fogarty stipendije uz pomoć koje je pohađao „University of Iowa's Fogarty International Collaborative Trauma and Injury Prevention Research Training“ program, u Iowa City, Iowa, SAD. Kao stipendist Sveučilišta u Iowi, 2011. godine završio je  „Public Health Organizational Effectiveness“ u Center for International Rural and Environmental Health at the University of Iowa, Iowa City, Iowa, SAD. Šire područje njegovog znanstvenog interesa je područje javnog zdravstva. Oženjen je i otac jednog djeteta.

 

Suradnice:

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med.

Katedra za javno zdravstvo

maja.miskulin@mefos.hr

091/2241 438

Prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., specijalist epidemiologije, subspecijalist zdravstvene ekologije rođena je u Osijeku 1977. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku 2001. godine, a doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Specijalistički ispit iz epidemiologije položila je 2007. godine, a subspecijalistički ispit iz zdravstvene ekologije 2009. godine. U razdoblju od 2001. do 2013. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, gdje je obnašala dužnosti liječnika specijalista epidemiologije, subspecijalista zdravstvene ekologije te dužnost pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite. Od 2003. godine radi i na Medicinskom fakultetu Osijek, trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u Katedri za javno zdravstvo. U listopadu 2014. godine izabrana je za Predsjednicu Katedre za javno zdravstvo te tu dužnost i sada obavlja. U razdoblju od listopada 2014. godine do rujna 2017. godine obnašala je i dužnost Prodekanice za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Osijek. Tijekom svoje akademske karijere dodatno se educirala iz područja promocije zdravlja, rukovođenja u javnom zdravstvu, utjecaja okoliša na zdravlje djece, organizacijske učinkovitosti javnog zdravstva te iz područja upravljanja projektnim ciklusom. Šire područje njezinog znanstvenog interesa jest područje javnog zdravstva. Udana je i majka jednog djeteta.

 

 

Nika Pavlović, dipl. ing., asistent

Katedra za javno zdravstvo

npavlovic@mefos.hr

031/512 860

Nika Pavlović (rođ. Lovrinčević) rođena je 1979. godine u Osijeku. Diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2005. godine.  Od 2005. do 2017. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u Službi za Zdravstvenu ekologiju, na Odjelu za fiziologiju prehrane, organskih i anorganskih polutanata, na kojem je od 2016. godine obnašala dužnost zamjenika voditelja. Uz to, radila je i kao analitičar u Laboratoriju za kromatografiju, na uhodavanju, implementaciji te validaciji HPLC i GC metoda kao i procjeni njihove mjerne nesigurnosti, te u rutinskom određivanju pesticida i ostalih kontaminanata u hrani i vodi, masnim kiselinama u namirnicama, određivanju alkohola u alkoholnim pićima te aditiva u namirnicama. Bila je i praktikantima na stručnom osposobljavanju u laboratorijskoj praksi te predavač higijenskog minimuma. Od 2014. godine pohađa Poslijediplomski doktorski studij Prehrambenog inženjerstvo iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija na  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, a od 2016. godine Poslijediplomski specijalistički studij iz Javnog zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. godine radi kao asistent na Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek gdje sudjeluje u izvođenju dijela nastave te znanstveno – istraživačkom radu. Sudjeluje kao istraživač na nekoliko znanstvenih projekata. Rezultate svojih istraživanja prezentirala je na nekoliko domaćih i međunarodnih simpozija te kongresa. Dodatno se usavršavala iz područja javnog zdravstva, prehrambenu tehnologije i zdravstvene ekologije. Udana je i majka jednog djeteta.

 

 

Dr. sc. Albina Dumić, dr. med.

Katedra za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine

Medicinski fakultet Osijek

albina.dumic@gmail.com

095/1969 518

Dr. sc. Albina Dumić, dr. med., spec. obiteljske medicine rođena je 1963. godine u Zvonimirovcu (Adolfovcu). Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij Medicine u Osijeku 1987. godine. Nakon diplomiranja radila je kao liječnik pripravnik Doma zdravlja Osijek, a od 1989. godine do 1991. godine radila je kao liječnik primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Donji Miholjac. Od 1992. do 1993. godine radila je kao liječnik primarne zdravstvene zaštite u Stacionaru 106. brigade Hrvatske vojske te kao voditelj Zdravstvene službe u Protuzračnoj obrani 106. brigade Hrvatske vojske. Od 1993. godine radila je kao liječnik primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Drava, gdje je osnovala privatnu ordinaciju obiteljske medicine. U razdoblju od 2000. do 2003. godine pohađala je znanstveni Poslijediplomski studij u području Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Osijek, a od 2003. do 2005. godine specijalizaciju iz Obiteljske medicine Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Specijalistički ispit iz obiteljske medicine položila je 2005. godine, nakon čega radi kao liječnik specijalist obiteljske medicine u privatnoj ordinaciji obiteljske medicine dr. Albina Dumić u zakupu. Doktorsku disertaciju obranila je 2013. godine. Od 2014. godine naslovni je viši asistent u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina pri Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek. Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatske udružbe obiteljske medicine. Udana je i majka dvoje djece.

 

 

Terezija Berlančić, dr. med.

Medicinski fakultet Osijek

tberlancic@gmail.com

091/783-0049

Terezija Berlančić, dr. med. rođena je 1993. godine u Osijeku.  U Osijeku je završila osnovnu školu 2008. godine te III. gimnaziju Osijek 2012. godine. U razdoblju od 2012. do 2018. godine studirala je na Medicinskom fakultetu Osijek, na kojem je diplomirala u lipnju 2018. godine. Od 2016. godine usporedo s Medicinskim fakultetom studira i na Preddiplomskom studiju Ekonomije, smjer Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Dobitnica je Dekanove nagrade na Medicinskom fakultetu Osijek te na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U razdoblju od listopada do polovice prosinca 2018. godine radila je kao asistent na zamjeni u Katedri za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek. Od akademske 2018./2019. godine polaznica je Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek. Od studenog 2018. godine radi kao liječnik pripravnik KBC-a Osijek. Kao studentica sudjelovala je na brojnim natjecanjima i međunarodnim projektima, a tijekom studija na Medicinskom fakultetu Osijek obnašala je dužnost demonstratora na nekoliko Katedri. Uz to, aktivna je i u  Udruzi cerebrovaskularnih bolesnika (CEREBRO) u kojoj obnaša dužnost tajnice udruge. Područja njezinog znanstveno-istraživačkog interesa su javno zdravstvo, epidemiologija, zdravstvena ekologija, menadžment i zdravstvena ekonomika.

 

 

Lea Dumić, studentica IV. godine Studija Medicine

Medicinski fakultet Osijek

dumiclea@gmail.com

095/9120971

Lea Dumić rođena je 1995. godine u Osijeku. Osnovnu školu „Retfala“ završila je 2010. godine u Osijeku, u kojem je 2014. godine završila i I.Gimnaziju. Iste, 2014. godine upisala je Medicinski univerzitet u Novom Sadu, a 2016. godine nastavlia je školovanje na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskom fakultetu Osijek. Trenutno je studentica 4. godine Studija Medicine na istoimenom fakultetu. U radu Fakulteta sudjelovala je na Festivalu znanosti 2017. godine, s temom „Pušenje kroz vrijeme“. Tijekom 2018. godine dobila je zahvalnicu za sudjelovanje u dvijema akcijama Crvenog križa pod nazivom „Solidarnost na djelu“  koje su provedene pod motom „ Ne dvoji, za drugog izdvoji “. Iste, 2018. godine sudjelovala je i u organizaciji VIII. Humanitarnog Koncerta Studenata Medicine. Aktivno se bavi odbojkom u OK „Linga“. Tijekom 2018. godine nastupala je u sportskim natjecanjima u odbojci kao natjecatelj odobojkaškog tima Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Humanijadi koja se održavala se od 2. do 6. svibnja 2018. u Makarskoj. Na tom je susretu u  ženskoj odbojci osvojeno je 1. mjesto, a 3. mjesto u ženskoj košarci u kojoj je također bila natjecatelj. Sudjelovala je u natjecanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2018. godine u odbojci te je MEFOS osvojio 1. mjesto u ženskoj odbojci. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno poznaje njemački i talijanski jezik.

 

 

Veronika Raiz, studentica IV. godine Studija Medicine

Medicinski fakultet Osijek

raizveronika@gmail.com

099/5959105

Veronika Raiz rođena je 1995. godine u Osijeku. Osnovnu školu „August Šenoa“ završila je 2010. godine u Osijeku, u kojem je 2014. godine završila i Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti. Iste, 2014. godine upisala je Medicinski univerzitet u Novom Sadu, a 2015. godine nastavila je školovanje na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskom fakultetu Osijek. Trenutno je studentica 4. godine Studija Medicine na istoimenom fakultetu. Tijekom 2018. godine dobila je zahvalnicu za sudjelovanje u dvijema akcijama Crvenog križa pod nazivom „Solidarnost na djelu“  koje su provedene pod motom „ Ne dvoji, za drugog izdvoji “. Iste, 2018. godine sudjelovala je i u organizaciji VIII. Humanitarnog Koncerta Studenata Medicine. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno poznaje njemački jezik.