Kemija boji svijet oko nas, predavačice: Ana Amić i Martina Šrajer Gajdošik

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 11:00 - 11:45

Organizacija:
Odjel za kemiju, Ul. cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija (prostorija):
P1

Detalji:

Svijet oko nas obojan je raznolikim bojama, od zelene boje listova i trave do prekrasnih boja cvjetova i plodova. Što su zapravo boje? Koji to kemijski spojevi bojaju svijet oko nas? Zašto u jesen zelene šume pokazuju pravi vatromet boja, od smeđe do crvene i žute? Kako to da jagoda na suncu pocrveni dok rotkvica pocrveni pod zemljom? Na predavanju će biti riječi kako i zašto je baš kemija odgovorna za šarenilo svijeta oko nas.

Biografija:

Predavači:

Dr. sc. Ana Amić, Odjel za kemiju, aamic@kemija.unios.hr, 031/399-980

Studirala sam na Odjelu za kemiju i Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tijekom studija primila sam Rektorovu nagradu i nagradu Lions kluba Osijek. Doktorirala sam u svibnju 2017. godine. Sudjelujem u organizaciji i realizaciji nastave nekoliko predmeta na preddiplomskom studiju kemije. Područja rada su računalno istraživanje antioksidacijskih mehanizama polifenolnih spojeva, kemizam okoliša te organske sinteze. Sudjelovala sam na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Član sam Hrvatskog kemijskog društva.

 

Doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik, Odjel za kemiju, msgajdosik@kemija.unios.hr, 031/399-955

Rođena sam 1983. u Osijeku. Diplomirala sam 2008. godine na Prehrambeno- tehnološkom fakultetu u Osijeku, a doktorirala 2014. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Stručno usavršavanje odradila sam na Institutu za analitičku kemiju Sveučilišta u Beču te u SAD-u na Brown University i u Rhode Island hospital, Providence. Dobitnica sam Fulbright-ove stipendije za 2010. godinu. Znanstveni interes uključuje analizu proteina iz kompleksnih bioloških uzoraka, utjecaj organskih spojeva na proteome mikroorganizama te praćenje procesa karcinogeneze. Koautor sam 15 znanstvenih radova od kojih je 12 citirano u CC te jednog poglavlja u knjizi. Sudjelovala sam na 2 znanstvena projekta financirana od strane HRZZ-a. Član sam Hrvatskog društva kemičara i Hrvatskog društva za proteomiku.