Duga suradnje i prijateljstva, voditeljica: Sanja Simel Pranjić, suradnice: Tonka Markić, Antonela Stanić, Magdalena Bilić, Anđela Blažević i Brigita Šimičić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 9:50 - 10:35

Organizacija:
OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Frankopanska 64, 31 000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Učenici četvrtog razreda osnovne škole

Detalji:

Radionica pod nazivom "Duga suradnje i prijateljstva" temelji se na socijalnom i humanističkom odgoju, kao važnim područjima odgojnog djelovanja nastavnika. Učenici će se nizom aktivnosti kroz suradničko učenje, osim na svoje vlastite samoaktualizirajuće potrebe, usmjeriti i na potrebe, potencijale i talente svojih vršnjaka, odnosno prijatelja. Drugim riječima, učenici će promišljati o vlastitim potencijalima, talentima, pozitivnim osobinama i vještinama, te kako kao članovi grupe, sa svojom jedinstvenošću, mogu doprinijeti uspjehu u rješavanju određenog zadanog problema. No, neće se zaustaviti samo na tome. Kroz planirane aktivnosti trebat će prepoznati i "jake strane" svojih vršnjaka s kojima surađuju na rješavanju zadanog problema. Takvim odgojnim djelovanjem stvaraju se bliski i pozitivni odnosi koji su nužni za uspješnu suradnju među učenicima. Cilj radionice jest osvijestiti važnost pozitivnih, suradničkih odnosa za rješavanje određenih problema ili izazova, ali i za osobni razvoj svakog pojedinca – kao što različite boje zajedno uljepšavaju nebo, formirajući dugu.

Biografija:

Voditeljica:

dr. sc. Sanja Simel Pranjić, poslijedoktorandica, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Osijek (ssimel@ffos.hr, 031 494-686)

Dr. sc. Sanja Simel Pranjić rođena je 29. srpnja 1986. godine u Našicama. Pohađala je Osnovnu školu Dore Pejačević te nakon toga Srednju školu Isidora Kršnjavoga u Našicama. 2010. godine obranom diplomskog rada iz područja andragogije na temu Neformalno obrazovanje odraslih u Osijeku i Rijeci dobila je titulu magistre edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistre pedagogije. Studij je završila s prosjekom ocjena 5,00, među 10 % najuspješnijih studenata na studiju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 5. siječnja 2018. godine obranila je doktorsku disertaciju na temu Pozitivna orijentacija u odgoju u kurikulumu obrazovanja učitelja. Od 2013. godine surađuje s Pestalozzi programom Vijeća Europe, u okviru kojeg je sudjelovala kao istraživač u akcijsko-istraživačkom projektu (od 2013. do 2014. godine). U isto vrijeme sudjelovala je i na znanstvenom projektu (na nacionalnoj razini) Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja. U znanstvenom, stručnom i nastavnom radu naglasak stavlja na kreativnost i stvaralaštvo, ističe važnost smislenih i bliskih odnosa učitelja/nastavnika i učenika/studenata kako bi se mogli ostvariti odgojni i obrazovni ciljevi. Njezino područje interesa je u pozitivnoj pedagogiji, odnosno usmjerenosti na potencijale i talente učenika u odgojnom i obrazovnom djelovanju nastavnika.

http://www.ffos.unios.hr/cv/17/pedagogija/sanja-simel-pranjic

Suradnice:

Studentice 1. godine preddiplomskog studija pedagogije Filozofskog fakulteta u Osijeku:

Tonka Markić  rođena je 08.03.2000. u Vinkovcima. Završila je Ekonomsku i trgovačku školu Ivana Domca u Vinkovcima, smjer ekonomist. Bavi se stolnim tenisom 13 godina. Od 2. razreda srednje škole uz igračku karijeru bavi se treniranjem djece mlađeg uzrasta u selu do Vinkovaca te im prenosi svoje iskustvo i znanje. Upisala je 2018. godine studij pedagogije i sociologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku. U Osijeku je preuzela treniranje djece i organiziranje turnira uz pomoć glavnog trenera. Također, aktivno je uključena u individualno treniranje jer nastupa za žensku ekipu u 1. Hrvatskoj ligi. Uskoro će se priključiti i tečaju za trenera stolnog tenisa. (markic.tonka15@hotmail.com)

Antonela Stanić rođena je 06.08.1999. godine u Slavonskom Brodu te je tamo pohađala jezičnu gimnaziju „Matija Mesić“. 2018. godine je upisala Filozofski fakultet u Osijeku, smjer mađarski jezik i književnost i pedagogija. U okviru gimnazije osnovali su, 2015. godine, svoj volonterski klub „Carpe diem“, pretežno u svrhu pomoći našim učenicima. Kao član, često je sudjelovala u humanitarnim akcijama održavanima u školi, kao i izvan nje. Njezini hobiji su bili treniranje gimnastike i borilačkih vještina, ali najduže se bavila različitim stilovima plesa. Na fakultetu se uključila u udrugu studenata pedagogije, USPOS, čija je svrha pomoć svima potrebitima, kao i organiziranje različitih humanitarnih akcija. (antonela1999stanic@gmail.com)

Magdalena Bilić rođena je 12.5.1999. godine u Slavonskom Brodu. Dolazi iz Vranovaca, mjesta pored Slavonskog Broda, a trenutno živi i studira u Osijeku. Pohađala je gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu, a sada je prva godina preddiplomskog studija mađarskog jezika i književnosti i pedagogije. Uključena je u Udrugu studenata pedagogije, USPOS, na Filozofskom fakultetu, a nerijetko pomaže i lokalnim skloništima za pse. Svoje slobodno vrijeme provodi u društvu obitelji i prijatelja. (bilic.magdalena99@gmail.com)

Anđela Blažević rođena je 25. 7. 1999. godine u Splitu, a živi u Vinkovcima. Pohađala je Ekonomsku i trgovačku školu Ivana Domca u Vinkovcima, smjer upravni referent. Trenutno studira sociologiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Slobodno vrijeme voli provoditi vani s prijateljima. Aktivno sudjeluje u raznim društvenim događajima u svom gradu. Volontira u župnom caritasu. (ablazevic78@gmail.com)

Brigita Šimičić rođena je 18.1.2000. Pohađala je gimnaziju Petra Preradovića u Virovitici, a trenutno je na 1. godini preddiplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Osijeku. U slobodno vrijeme bavi se čitanjem, pisanjem i glazbom. (brigita.simicic01@gmail.com)