Pictura - može li jedna osoba biti vlasnik boje, a druga platna?, predavač: Marko Sukačić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 17:00 - 17:45

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Studenti, opća populacija

Lokacija:
Dvorana 5/17

Detalji:

Cilj predavanja je upoznavanje studenata prava, ali i ostale zainteresirane javnosti s zanimljivim tumačenjima i argumentacijom  rimskih pravnika o stjecanju vlasništva u situacijama kada dođe do slučajnog miješanja stvari različitih vlasnika. U postojećim izvorima, posebice zbirci Digesta postoje dvojbe o tome tko je vlasnik novonastale slike, u slučaju kada je jedna osoba vlasnik boja, a druga vlasnik platna, a do miješanja stvari je došlo zabunom ili slučajem. Tko ima više prava na novoj stvari? Što ako je sliku naslikala osoba koja nije vlasnik ni boje ni platna? Što se događa kada netko zabunom oboja tuđu tkaninu, ili kad se konci zabunom utkaju u tkaninu drugog vlasnika? Predavanje će biti usmjereno na tumačenje izvornih tekstova rimskih pravnika, te će se diskutirati zašto je pojedini pravnik zauzimao određeno mišljenje. Konačno, rješenja će biti uspoređena sa suvremenim pravilima koja se nalaze u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te će se na taj način pokazati utjecaj rimskog prava na suvremeno pravo.

Biografija:

Predavač:

Marko Sukačić, mag. iur.

asistent na katedri rimskog prava, Pravni fakultet Osijek

msukacic@pravos.hr

031-224-591

 

Završio je integrirani preddiplomski i diplomski studij prava na Pravnom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s diplomom cum laude 2012. godine. Poslijediplomski studij Građansko pravo i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2014. godine. Dobitnik je stipendije SEE EU Cluster of Excellence in European and International Law za jednomjesečni istraživački posjet Europa – Institutu u Saarbrückenu u siječnju 2016. godine. Znanstveno se usavršavao na Institutu za povijest prava i komparativnu pravnu povijest Albert Ludwigs Sveučilišta u Freiburgu 2017. i Katedri rimskog prava Pravnog fakulteta Ruhr-Universität Bochum 2018. godine. Ima više objavljenih znanstvenih radova. Izlagao je na nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija. Aktivno govori engleskim jezikom, te se služi njemačkim jezikom.