Eutanazija i pravo na umiranje – mrak ili svjetlo?, voditelji: Renata Perić i Igor Vuletić, suradnica: Ivana Halapir

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 10:00 - 12:00

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Studenti pravnih studija, studenti medicine

Lokacija:
Vijećnica

Detalji:

Radionica će se baviti kontroverznim pitanjem eutanazije. Pravo na život je temeljno ljudsko pravo koje (u pravnom smislu) otpočinje početkom poroda, a završava cerebralnom smrću. Pitanje postoji li i pravo na umiranje predstavlja jedan od najvećih izazova današnje pravne dogmatike. Na radionici će se raspraviti to pitanje iz domaće i poredbene perspektive.

Biografija:

Voditelji:

Dr. sc. Renata Perić (redovna profesorica u trajnom zvanju, Pravni fakultet Osijek, rperic@pravos.hr, 031/224-535). Redovita profesorica u trajnom zvanju iz polja pravo, grana financijsko pravo i financijska znanost, od lipnja 2017. godine dekanica Pravnog fakulteta Osijek.

 

Dr. sc. Igor Vuletić (izvanredni profesor, Pravni fakultet Osijek, ivuletic@pravos.hr, 031/224-593. Izvanredni profesor kaznenog prava na Katedri kaznenopravnih znanosti. U više navrata usavršavao se u inozemstvu (Cambridge Institute of Criminology, Max-Planck Institute for International and Comparative Criminal Law). Povremeno angažiran kao konzultant UN-a za izradu stručnih priručnika iz područja kaznenog prava. Autor više znanstvenih radova i jedne znanstvene knjige iz područja medicinskog kaznenog prava. Govori engleski jezik, služi se njemačkim jezikom.

Suradnica:

Ivana Halapir, studentica V. godine integriranog studija prava na Pravnom fakultetu Osijek