Pristup informacijama u području zaštite okoliša s primjerima iz prakse Zelenog telefona, predavači: Ana Đanić Čeko, Dinko Pešić i Martina Matijaković

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 9:00 - 9:45

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Studenti druge godine Stručnog upravnog studija

Lokacija:
Stručni upravni studij (Campus), dvorana br. 2