Sve boje moje krvi, voditelji: Petra Medač, Jelena Šarić, Tea Markulak, Rebeka Kaprel, Dora Munjić, Klaudija Bolmanac, Ana Zidar, Matea Zidar i Udruga studenata medicinsko-laboratorijske dijagnostike, suradnica: Marijana Jukić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 15:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
Biokemijski praktikum