BOJE GRADA, ZGRADA I FASADA, voditeljica: Zlata Dolaček-Alduk, suradnici: Tanja Sušac, Biljana Kodžoman, Hrvoje Krstić, Mihaela Teni i Dino Obradović

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 9:00 - 11:00
petak 12.4.2019., 9:00 - 11:00

Organizator:
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole