Računalo i modeli boja, voditeljica: Ivana Đurđević Babić, suradnica: Marina Matić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 8:15 - 9:00

Organizator:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Studenti prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij

Lokacija:
Učionica br. 2