United Colors of Internet: govor mržnje na društvenim mrežama – obilježja i mogućnosti djelovanja, predavačica: Daniela Šincek

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 18:00 - 18:45

Organizacija:
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Dvorana 53