BOJE SVJETLOSTI, voditeljica: Željka Mioković, suradnici: Dejan Bošnjaković i Dina Jukić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 15:00 - 17:00
srijeda 10.4.2019., 15:00 - 17:00
četvrtak 11.4.2019., 15:00 - 17:00

Organizator:
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti

Lokacija:
Kampus (C. Hadrijana 10b, Osijek), (lab. za fiziku K0-10)

Detalji:

Plazma je najraširenji oblik vidljive tvari u Svemiru i uvijek je „lijepa za oko“ jer je  jedno od njenih osnovnih svojstava da zrači svjetlost u bojama. Prekrasne fotografije snimljene teleskopom Hubble predstavljaju plazmu u različitim oblicima (od golemih međugalaktičkih prostora ispunjenih vrućim magnetiziranim plazmama do gustih plazmi od kojih se sastoje zvijezde). Spektralna analiza svjetlosti koja dolazi iz najudaljenih dijelova Svemira donosi osnovne informacije o Svemiru, veličini, strukturi, kemijskom sastavu. To su samo neki zadaci kojima se bavi spektroskopija, jedna od temeljnih metoda suvremene znanosti koja se osim za proučavanje Svemira, primjenjuju se i u drugim područjima svakodnevnog života (analiza površina, pročišćavanje vode i zraka, liječenje, upravljanje i nadzor industrijskih procesa,…). U svakodnevnom životu najbliža nam je plazma koja nastaje u izvorima svjetlosti. Naime, svaka fluorescentna odnosno „štedna“ žarulja predstavlja hladnu plazmu dobivenu pomoću električnog izboja u plinu ili pari izazvanim prolaskom električne struje ili visokofrekventim električnim poljem. Spektralna analiza svjetlosti koja dolazi iz izvora svjetlosti pruža informacije o izvoru svjetlosti i materiji kroz koju je svjetlost putovala.

Planirani eksperimenti su: demonstracija rada spektrometra; spektralna analiza atomskih spektara zračenih ih izbojnih cijevi (H, He, Hg );spektralna analiza različitih standardnih izvora svjetlosti (“štedne” žarulje) i procjena njihove kvalitete (uzvrat boje); određivanje temeljnih fizikalnih konstanti iz spektralne analize izvora svjetlosti i putanje nabijene čestice u magnetskom polju (vizualizacija polarne svjetlosti).

Biografija:

Voditeljica:

Dr.sc. Željka Mioković, prof. visoke škole

(FERIT Osijek, zeljka.miokovic@ferit.hr , 031 224 690)

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/zeljka#anc

Profesorica visoke škole u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Magistrirala i doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, znanstvena grana atomska i molekularna fizika. Područje znanstveno-stručnog rada uključuje spektroskopiju i atomske procese u visokotlačnim izbojima; mehanizme širenja i pomaka spektralnih linija; fiziku i tehnologiju alkalijskih i metal-halogenih izboja, te istraživanja u području edukacijske fizike. Ima dugogodišnje iskustvo u svim oblicima nastave fizikalnih kolegija na prvim godinama preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija tehničkih i tehnoloških fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. Kao istraživač na IPA IV projektu „Jačanje položaja žena na tržištu rada“ organizirala Okrugli stol “Školska nastava u STEM području- (ne)motivator za tehničke studije”. Idejna je začetnica i voditeljica LABUS-a (Laboratorij za učenike srednjih i osnovnih škola, na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) u Osijeku kao stalnog FERIT-ovog programa popularizacije znanosti i znanstvenog obrazovanja u STEM području. Autorica je te voditeljica i organizatorica različitih LABUS aktivnosti (LABUS sajam na FERIT-u, LABUS zimska škola,… ). Članica je projektnog tima projekta “Slavonska STEM evolucija “ (za poziv: „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovanih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (DKU)“, ESF OP-„Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020.).

Autorica ili suautorica  je dvaju udžbenika, objavila je desetak znanstvenih i stručnih radova te  sudjelovala i prezentirala radove na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima i konferencijama.  Članica znanstveno-organizacijskog odbora 1. ISC GREEN konferencije ( 17.-18. 5. 2018., Osijek). Članica je Hrvatskog fizikalnog društva (HFD), Hrvatskog astronomskog društva (HAD) i Europskog fizikalnog društva (EPS). Od 2010. do 2014. bila je dopredsjednica Hrvatskog fizikalnog društva-podružnica Osijek (HFD-podružnica Osijek).

 

Suradnici:

Dejan Bošnjaković, mag.educ.phys.et inf.

 (FERIT Osijek, dbosnjakovic@ferit.hr, 091 5261867)

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/d1bosnjakovic#anc

Rođen sam 4. rujna 1985. u Slavonskom Brodu. Odrastao sam i do nedavno živio u mjestu Sredanci sa svojim roditeljima ocem Ivicom i majkom Janjom, braćom Markom i Tomislavom i sestrom Anitom, a trenutačno živim u Osijeku sa suprugom Olgom na Vijencu Petrove gore. Osnovnu školu „Viktor Car Emin“ sam završio 2001. godine u Donjim Andrijevcima, a srednju 2005. godine u Slavonskom Brodu prirodoslovno – matematičku gimnaziju „Matija Mesić“. Na Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera sam upisan 2005. godine. Diplomu sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike stekao sam 2008. godine, a diplomski studij sam završio 2011. godine i stekao zvanje magistar edukacije fizike i informatike. Prije nego sam diplomirao radio sam pet mjeseci u Gimnaziji Nova Gradiška na zamjeni kao profesor fizike. Nakon što sam diplomirao, 2011. godine zaposlio sam se kao profesor fizike u osnovnoj školi „Dragutin Tadijanović“ u Slavonskom Brodu i osnovnoj školi „Viktor Car Emin“ u Donjim Andrijevcima, a kratko sam bio zaposlen i u osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ u Slavonskom Brodu. Trenutačno radim na Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao asistent iz fizike i student sam poslijediplomskog studija fizike u Ljubljani.

 

 

Dina Jukić, mag.educ.phys.et inf.

(FERIT Osijek, dina.jukic@ferit.hr )

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/djukic#anc

Rođena 10.09.1991. u Sarajevu, BiH. Osnovnu i srednju školu završila u Osijeku,a zatim upisuje Odjel za fiziku na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Po završetku studija, započinje radni staž kao nastavnik fizike u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića Osijek. Nakon godine dana, zapošljava se kao asistent na Fakultetu Elektrotehnike, Računarstva i Informacijskih Tehnologija Osijek te upisuje poslijediplomski studij fizike na Fakultetu za Matematiku i fiziku, Sveučilište u Ljubljani.