Dejt s dugom, predavačice: Ivona Adrić, Anamaria Milković i Marina Stanić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 13:45

Organizator:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Dvorana 5