Koliko je Republika Hrvatska gospodarski „zelena“?, predavačice: Nataša Drvenkar, Sofija Turjak i Ivana Unukić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:00 - 12:45

Organizacija:
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Detalji:

Zelena ekonomija onaj je oblik ekonomije koji promovira ljudsku dobrobit te društvenu jednakost, uz istovremeno smanjenje štetnih utjecaja na okoliš i daljnju eksploataciju istog, čime se opravdava njen naziv strategija opstanka. Još 2014. godine, Europska unija pokrenula je inicijativu Zeleni akcijski plan za mala i srednja poduzeća, a inicijativi se pridružila i Republika Hrvatska. Rad za glavne ciljeve ima pružiti odgovore na sljedeća pitanja: mogu li principi zelene i cirkularne ekonomije pomoći Republici Hrvatskoj i okolnim zemljama u smanjenju štetnih utjecaja globalnih klimatskih promjena te istovremeno osigurati strategije razvoja obnovljivih izvora energije i pomoći očuvati postojeće ljepote i prirodne resurse? Nadalje, ovim predavanjem će se prikazati na koji način mala i srednja poduzeća u Republici Hrvatskoj i Europi već koriste određene principe zelene ekonomije, kao i odgovoriti na pitanje pomaže li im u ostvarenju tih ciljeva Zeleni akcijski plan.

Biografija:

Predavačice:

Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar

Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

natasa.drvenkar@efos.hr ; http://www.efos.unios.hr/ndrvenkar/

Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar rođena je 19. prosinca 1983. godine u Zemunu, Republika Srbija, a od studenog 1992. godine, tijekom Domovinskog rata, preselila se s obitelji u Viroviticu, gdje je nastavila svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje (kao najbolja učenica generacije). Ekonomski fakultet u Osijeku završava 11. srpnja 2006. godine obranom diplomskog rada za koji joj je uručena nagrada za najbolji diplomski rad povodom susreta gospodarstvenika Italija i Hrvatska: Ulaganje u Slavoniju. Studij završava u skupini 10% najuspješnijih studenata i s dodijeljenom Rektorovom nagradom (akademska 2004./2005. godina). Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje ekonomskim razvojem pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku završava 13. siječnja 2009. godine. Obrazovanje nastavlja upisujući Poslijediplomski doktorski studij Management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije stječe 9. studenog 2012. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je zaposlena je od 09. studenog 2006. godine. Znanstveni i stručni interes usmjerava na područje regionalnih ekonomskih znanosti i industrijske politike. Nositeljica je predmeta Gospodarstvo Hrvatske, Regionalna politika i razvitak, Regionalna ekonomija, Industrijska ekonomika i politika te Globalizacija i menadžment. Iza sebe ima niz uspostavljenih suradnji (Susret znanosti i gospodarstva; Znanstveni forum; okrugli stolovi/paneli; organizacijski odbor HDE i Tradicionalnog savjetovanja ekonomista; HGK; RRA). Od akademske 2013./2014. godine razvija projekt dobrovoljnih studentskih stručnih praksi (Priznanje HUP-a). Služi se engleskim i njemačkim jezikom. Udana je i majka jednog djeteta.

 

Mr.sc. Sofija Turjak, asistentica

Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

sofija.turjak@efos.hr

Rođena je 28. lipnja 1992. u Đakovu. Završila je svoje osnovno obrazovanje i Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisala je Ekonomski fakultet u Osijeku. Tijekom studija postala je demonstrator na kolegiju Statistika. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij smjera Menadžment pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku završava 2016. godine. Iste godine završava i diplomski studij u Frankfurtu smjera Menadžment rizika pri Frankfurt School of Finance and Management Tijekom preddiplomskog studija primala je stipendiju za izvrsnost Republike Hrvatske, dok je tijekom diplomskog studija primala stipendiju za izvrsnost Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijek. Za vrijeme diplomskog studija primila je i Dekanovu nagradu, kao i Nagradu Fakultetskog vijeća za izniman uspjeh na studiju. Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se kao asistent pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Trenutno na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi vježbe seminare na preddiplomskoj (Mikroekonomika) te diplomskoj razini studija (kolegiji Mikroekonomska politika i analiza, Menadžment rizika te Primijenjena mikroekonomija), te pohađa poslijediplomski doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Aktivno se koristi engleskim jezikom u govoru i pismu. U svom radu aktivno se koristi računalom - uobičajenim softverskim alatima.

http://www.efos.unios.hr/sturjak/

Ivana Unukić, mag.oec., asistentica

Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

ivana.unukic@efos.hr

Rođena je 9. kolovoza 1991. u Osijeku. Osnovno obrazovanje i I. gimnaziju završila je u Osijeku. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisala je Ekonomski fakultet u Osijeku. Tijekom studija postala je demonstrator na kolegiju Gospodarstvo Hrvatske. Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij smjera Financijski menadžment pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku završava 2016. godine. Za vrijeme diplomskog studija završava i tečaj za Voditelja/icu izvedbe i provedbe projekata financiranih iz fondova EU, kao i Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu. Tijekom diplomskog studija primala je stipendiju za izvrsnost Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a primila je i Dekanovu nagradu, kao i Nagradu Fakultetskog vijeća za izniman uspjeh na studiju. Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se preko stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao Stručna referentica za unapređivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja. Trenutno na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi vježbe seminare na preddiplomskoj (Gospodarstvo Hrvatske) te diplomskoj razini studija (kolegiji Globalizacija i menadžment, Regionalna ekonomija i  Industrijska ekonomika i politika), te pohađa poslijediplomski doktorski studij Management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Aktivno se koristi engleskim jezikom u govoru i pismu. U svom radu aktivno se koristi računalom - uobičajenim softverskim alatima.

http://www.efos.unios.hr/iunukic/