Kromoterapija – pseudoznanost ili budućnost liječenja?, predavač: Miloš Jovičić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 18:00 - 18:45

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Studenti

Lokacija:
Predavaonica P1

Detalji:

Kromoterapija je terapijska metoda koja koristi vidljivi spektar elektromagnetnog zračenja (boje) za liječenje različitih bolesti. Ovaj koncept je star više stoljeća, no do sada nije urađeno dovoljno istraživanja koja bi sa sigurnošću potvrdila učinkovitost ove terapije.
Cilj ovog predavanja je izložiti temeljne principe kromoterapije te pokušati ukazati na potencijalne prednosti njene uporabe u medicini.

Biografija:

Miloš Jovičić
Student 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine
Adresa stanovanja: Ulica Josipa Kozarca 37, 32000 Vukovar, Republika Hrvatska
e-mail: milos096@gmail.com

Telefon: +385 98 959 8900

Životopis:

Obrazovanje: 2011. - 2015.: Gimnazija Vukovar, Šamac ul. 2, 32000 Vukovar (Hrvatska)
 2015. - sada: Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Radno iskustvo: 01.06.2017. – 31.08.2017. Sveti Juraj d.o.o., Dom za stare i nemoćne „Magnolija“ (volonterski rad)

Strani jezici: engleski jezik (C2 razina), njemački jezik (A1 razina)

Mentor: prof. dr. sc. Marija Heffer