Boje koje život znače, predavači: Dorian Laslo, Martina Levačić, Jasna Hanižjar-Berlančić i Ivan Miškulin

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 12:15 - 13:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Predavaonica P1

Detalji:

Još je davne 1896. godine N. Tesla, pomoću X-zraka, snimio „sliku“ stopala na kojoj se vide pojedinosti kostiju i obuće. Povijest je nepravedno zaslugu za otkriće X-zraka pripisala Röntgenu, pa je i danas uobičajeno reći: „Idem na rendgen“. No, bez obzira na pogrješku u nazivu pretrage, činjenica je da su X-zrake od svoga otkrića olakšale dijagnostiku, pogotovo koštanoga sustava (uganuća, prijelomi i sl.) te da su i dalje jedna od najdostupnijih i najčešće korištenih slikovnih prikaza u medicini. Danas, srećom, ne živimo u dijagnostičkom „crno-bijelom svijetu“, nego nam je dostupan cijeli niz slikovnih prikaza, od presjeka kroz tijelo, za koje se koriste ultrazvuk, CT, MRI do „šareno“ obojenih 3D rekonstrukcija, color Doppler, fMRI i sl. Cilj je predavanja objasniti osnovne principe rada pojedinih uređaja u medicinskoj dijagnostici i prikazati koliko zaista „šareni“ slikovni u prikazi medicini mogu biti.

Biografija:

Dorian Laslo, student 3. godine medicine, Medicinski fakultet Osijek

dorian.laslo123@gmail.com  0957015984

Dorian Laslo rođen je 22. listopada 1997. godine u Osijeku. Po završetku Opće gimnazije Beli Manastir, upisao je Medicinski fakultet u Osijeku 2016. godine. Sudjelovao je na Tjednu mozga kao predavač (predavanje o moždanim sustavima za orijentaciju 2017. godine te predavanje o Alzheimerovoj bolesti 2018. godine) i voditelj radionice (radionica o građi mozga čovjeka) te na Festivalu znanosti 2018. godine kao predavač (Od otkrića DNA do kreiranja nove ljudske vrste). Član je studentske udruge CroMSIC i EMSA u kojoj je sudjelovao u projektu Bolnica za medvjediće. U slobodno vrijeme bavi se čitanjem.

 

Martina Levačić, studentica 5. godine medicine, Medicinski fakultet Osijek, martina.levacic@gmail.com, 0958453795

Martina Levačić rođena je 29. lipnja 1995. godine u Osijeku. Pohađala je Osnovnu školu Darda te Opću gimnaziju Gaudeamus u Osijeku. Medicinski fakultet u Osijeku upisala je 2014. godine. Dosad je bila demonstrator pri Katedri za histologiju i embriologiju. Također, aktivan je član i studentske udruge CroMSIC, za koju redovno volontira. Bila je na profesionalnoj studentskoj razmjeni u Francuskoj u rujnu 2017. godine preko navedene udruge studenata, stacionirana na odjelu Pulmologije.

 

Jasna Hanižjar Berlančić, dr. med., specijalist neurologije i uže specijalnosti intenzivne medicine

Medicinski Fakultet Osijek, Odjel za intenzivno neurološko liječenje s jedinicom za liječenje moždanog udara, Klinika za neurologiju, Klinički bolnički centar Osijek

j.hanizjar.berlancic@gmail.com

091/736-3374

Jasna Hanižjar – Berlančić, dr. med., specijalist neurologije i uže specijalnosti intenzivne medicine, rođena je u Osijeku. 1994. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski studij u Osijeku. Specijalistički ispit iz neurologije položila je 2001. g. Specijalistički ispit iz uže specijalizacije iz neurologije – intenzivne medicine položila je 2008. godine. Liječnik je specijalist s užom specijalnošću u Odjelu za intenzivno neurološko liječenje s jedinicom za liječenje moždanog udara pri Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Kroz niz poslijediplomskih tečajeva kontinuirano se usavršavala u području neurosonoloških metoda ultrazvučne dijagnostičke obrade ekstrakranijske i intrakranijske moždane cirkulacije, primjeni sistemske intravenske trombolize kod bolesnika s akutnim ishemijskim moždanim udarom, indikacija za intraarterijsku trombolizu, zbrinjavanje karotidne bolesti, uključujući i dijagnozu moždane smrti. 2011.godine pohađala je „22 Summer Stroke School“ Healt Life Style and Prevention of  Stroke“. 2016. godine pohađala je „ESPEN LLL Course Nutrition in Neurological Diseases / Practical Aspects of Nutrition Therapy in Neurological Diseases“. 2002. godine završila je «Tečaj kardiopulmonalne reanimacije I. kategorije», a 2017. godine„Tečaj naprednog održavanja života – ALS“. 2003. godine završila je  «Tečaj trajnog usavršavanja kandidata za sudske vještake medicinske struke u parničnom postupku“. Sudjelovala je na brojnim kongresima, poslijediplomskim tečajevima kongresnim priopćenjima, sažecima, poster sekcijama i predavanjima iz područja neurologije. Udana je i majka jednog djeteta.

 

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin

Katedra za javno zdravstvo

ivan.miskulin@mefos.hr

091/2241 500

Doc. dr. sc. Ivan Miškulin, rođen je u Osijeku 1978. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 2004. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u lipnju 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U studenom 2016. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz interdisciplinarnog znanstvenog područja (izborna polja: ekonomija i javno zdravstvo i zdravstvena zaštita). U razdoblju od ožujka 2005. do prosinca 2015. godine radio je u Hypo Alpe- Adria-Bank d. d. u Osijeku. Od prosinca 2015. godine zaposlen je na Medicinskom fakultetu Osijek, trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u Katedri za javno zdravstvo. Tijekom 2009. godine  bio je stipendist Fogarty stipendije uz pomoć koje je pohađao „University of Iowa's Fogarty International Collaborative Trauma and Injury Prevention Research Training“ program, u Iowa City, Iowa, SAD. Kao stipendist Sveučilišta u Iowi, 2011. godine završio je  „Public Health Organizational Effectiveness“ u Center for International Rural and Environmental Health at the University of Iowa, Iowa City, Iowa, SAD. Šire područje njegovog znanstvenog interesa je područje javnog zdravstva. Oženjen je i otac jednog djeteta.